Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cílem studia specializace Prostředí staveb v rámci bakalářského studijního programu Stavební inženýrství je získání odborných znalosti a praktické dovednosti včetně nejnovějších poznatků z oblastí koncepčního navrhování budov se zaměřením na technická zařízení budov (zdravotní technika, vytápění, větrání, rozvod plynu, elektroinstalace) a energetickou náročnost. Pozornost je věnována rovněž získání základních znalostí v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách a v aplikaci moderních informačních systémů ve stavebnictví s cílem zvýšit možnost uplatnitelnosti absolventů na projektech vedených v systému Building Information Modelling (BIM).

 Absolvent umí z uvedených oblastí vypracovat projekt, ovládá základní návrhový, grafický a výpočtový software, má osvojeny základní znalosti stavebních konstrukcí, materiálů a technologií, které dokáže uplatnit při své práci. Součástí vzdělání je i podpora oblasti měkkých dovedností – kreativity, samostatnosti, schopnosti řešení problémů a také obecných dovedností - počítačová způsobilost. Komplex dalších odborných předmětů zařazených do specializace Prostředí staveb umožní studentům vytvořit si základní teoretická i praktická východiska pro studium v navazujícím magisterském studijním oboru Stavební inženýrství - Prostředí staveb nebo v jiných navazujících magisterských oborech studijního programu Stavební inženýrství (např. Pozemní a průmyslové stavitelství) nebo nastoupit do praxe.