Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kontaktní osoba: doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D., , Tel: +420 597 321 957

Laboratoř prostředí staveb a TZB

Laboratoř prostředí staveb a TZB je vybavena měřícím zařízením a přístroji, které jsou určeny zejména pro měření in-situ v oblastech stavební tepelné techniky a stavební akustiky. Laboratoř není držitelem osvědčení o akreditaci podle §32a ani držitelem autorizace podle §83c zákona 258/2000 Sb. Z tohoto důvodu nabízí pro praxi pouze informativní a orientační měření následujících veličin:

Informativní měření s kalibrovanými přístroji:

  • měření tepelně technických parametrů vnitřního prostředí (teplota a relativní vlhkost vzduchu),
  • měření hluku ve vnitřním a venkovním prostředí,

Pro tato měření využíváme zařízení: měřící ústředny a dataloggery Ahlborn sada Almemo, sondy relativní vlhkosti a teploty, dvoukanálový zvukoměr Brüel & Kjær 2270 s příslušenstvím.

Ostatní orientační měření:

  • kontaktní a bezkontaktní měření vnitřních povrchových teplot stavebních konstrukcí,
  • měření rychlosti proudění vzduchu,
  • měření koncentrace CO2
  • měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti v budovách.

Odborné posudky, studie:

  • Světelně technické studie – posouzení denního osvětlení a proslunění budov, oslunění venkovních zařízení a pozemků, posouzení vlivu stínění novostavby na stávající okolní zástavbu.
  • Tepelně technické posudky stavebních konstrukcí (dle ČSN 730540-2/2011), modelování a posuzování detailů stavebních konstrukcí (vícerozměrné šíření tepla – 2D, 3D) pro stacionární a nestacionární vedení tepla a vlhkosti.