Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra prostředí staveb a TZB se v rámci vědy a výzkumu zabývá následujícími tématy:

  • Analýza systémů TZB pomocí dynamických simulačních metod
  • Posuzování technologických systémů budov (zdravotní instalace, kanalizační systémy, vytápění, větrání)
  • Posuzování faktorů ovlivňujících energetickou náročnost budov
  • Teoretická a experimentální analýza vlivu mikroklimatických faktorů na kvalitu vnitřního prostředí budov
  • Teoretická a experimentální analýza tepelně vlhkostního chování stavebních konstrukcí
  • Analýza vlivu solárního záření na vnitřní a venkovní prostředí budov
  • Teoretická a experimentální analýza šíření zvukového vlnění ve vnitřním a venkovním prostředí budov

Tato témata byla a jsou řešena v rámci odborných studií ve spolupráci s praxí a v rámci výzkumných projektů Studentské grantové soutěže VŠB - TU Ostrava, Koncepčního výzkumu z institucionální podpory VŠB - TU Ostrava a doktorských prací na FAST VŠB-TU Ostrava.