Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

V rámci specializace Prostředí staveb studijního programu Stavební inženýrství jsou studenti připravováni pro uplatnění v oblastech projektování a realizace technických zařízení budov (zdravotní techniky, vytápění, větrání, rozvodu plynu) v objektech bytových, občanských, průmyslových i zemědělských a v oblastech návrhu energeticky úsporných budov se zaměřením na aplikace alternativních a obnovitelných zdrojů energie v budovách. 

V praxi absolventi najdou uplatnění v povolání stavebního technika se zaměřením na technická zařízení budov, a to v pracovních pozicích stavební technik projektant, stavební technik mistr, stavební technik přípravy a realizace, investic a inženýringu. Po zapracování mohou vykonávat řídící funkce na úrovni středních technicko-hospodářských pracovníků v oblasti vytápění, zdravotní techniky, vzduchotechniky, rozvodu plynu v objektech bytových, občanských, průmyslových i zemědělských. Uplatnit se mohou v řízení výroby součástí TZB, zajišťování údržby stávajících souborů, v laboratořích TZB, ve výzkumu i na úseku správním. Po splnění požadavků stanovených Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků mohou získat příslušný stupeň autorizace pro samostatné podnikání v oblasti TZB (obor Technika prostředí staveb – viz www.ckait.cz).