Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Energetické auditorství
Kód
FRVS2014/43
Předmět výzkumu
Katedra Prostředí staveb a TZB zavedla do své výuky magisterského studia nový inovativní předmět Energetické auditorství. Studenti získají nové vědomosti a dovednosti v oblastech: *Metodika energetického auditu. *Cíl a obsah auditu. *Začlenění auditu. *Formy auditu. *Vstupní údaje - získávání, zpracování. *Energetická bilance objektu - simulace spotřeby energie ve stávajícím objektu, simulace spotřeby po realizaci úsporných opatření. *Energetické výpočty variantních řešení úsporných opatření. Ceny energií a realizace úsporných opatření. *Ekonomické výpočty - návratnost realizace úsporných opatření. Výpočet pomocí zakoupeného software EFEKT verze 3.2. *Základy financování realizace. *Dopad na životní prostředí. *Způsoby zpracování auditorské zprávy a její presentace objednavateli. Úspěšným absolvováním předmětu Energetické auditorství bude student v praxi schopen vypracovávat energetické audity a posudky.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam