Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Tvorba studijních materiálů pro světelně technické výpočty
Kód
RPP2017/177
Předmět výzkumu
Cílem projektu je vytvoření studijních opor do předmětů Akustika a denní osvětlení, Prostředí staveb a Denní osvětlení a proslunění budov. Studijní opory budou zaměřeny na doplnění stávajících osnov předmětů o nové poznatky a trendy při tvorbě výpočetních modelů budov pro hodnocení denního osvětlení a proslunění. Vytvořené studijní opory budou zahrnovat praktické příklady modelování budov a světelně technických výpočtů pro různé kategorie budov a venkovních pozemků pomocí několika softwarových nástrojů. Studijní opory budou zpřístupněny na webových stránkách katedry a budou vytvořeny v české i anglické verzi.
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2017
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam