Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Podklady pro vypracování příspěvku

Šablona pro vypracování jednostránkového rozšířeného abstraktu je ke stažení zde (Microsoft Word) a zde (LaTEX). Šablona pro plné znění příspěvku (4 až 10 stran – sudý počet) je ke stažení zde (Microsoft Word) a zde (LaTEX).

Plakátová sekce bude v letošním roce online - na sdíleném úložišti. Autoři mohou zaslat své plakáty na konferenční email. Formát není stanoven. Zároveň mohou autoři připravit zjednodušený medailonek k plakátu, který bude promítán s ostatními ve smyčce v průběhu přestávek. Organizační výbor si vyhrazuje právo na úpravy a tvorbu medailonků. 

Termín pro zasílání příspěvků

Rozšířený abstrakt a plné znění příspěvků zasílejte nejpozději do 5.5.2023 na adresu . Rozšířené abstrakty budou uvedeny v tištěném sborníku, plné texty příspěvků v elektronické podobě pouze na USB disku.

Vybrané příspěvky budou publikovány ve Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, řada stavební (vizte tces.vsb.cz), který je uveden v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Seznam zřizuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace, která je odborným a poradním orgánem vlády České republiky. V současné době probíhá schvalovací proces žádosti o zařazení do databáze Scopus.