Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

2021/2022

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Chata nad řekou
(Hut above the river)
Bc. Martin Lupík doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D. Bakalářská
Interakce rovinné prutové konstrukce s podložím
(Interaction of planar frame structure and soil)
Bc. Filip Gabrysz prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. Bakalářská
Interakce základové konstrukce s podložím
(Interaction of the foundation structure with the subsoil)
Bc. René Foltin prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční řešení výměny nosného systému zastřešení halového objektu
(Design of the replacement of the supporting system of the roof of the hall building)
Bc. Matyáš Kuboš Ing. Petr Mynarčík, Ph.D. Bakalářská
Modelování mechanických vlastností slaměných balíků použitelných v nosné stěně domů
(Modelling of mechanical properties of straw bales in the load-bearing wall of houses)
Bc. Hana Brázdilová Ing. Petr Lehner, Ph.D. Bakalářská
Program pro řešení rámových konstrukcí deformační metodou
(Program for solving of frame structures by displacement method)
Bc. Bronislav Bonczek Ing. Petr Král, Ph.D. Bakalářská
Tvorba aplikace pro výpočet statických a deformačních veličin prutové nosné konstrukce
(Creation of an application for the calculation of static and deformation quantities of a bar load-bearing structure)
Bc. Dominik Gřešica Ing. Petr Lehner, Ph.D. Bakalářská
Výpočetní nástroj pro obecné řešení prutových konstrukcí
(Computational tool for the general solution of planar structure)
Bc. Daniel Radvanský doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D. Bakalářská
Zatížení sedlové střechy od účinků větru
(Load on the saddle roof due to wind effects)
Bc. Ondřej Samek Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D. Bakalářská

2019/2020

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Generování sítí konečných prvků ve 2D
(Finite Element Mesh Generation in 2D)
Ing. František Babka prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D. Bakalářská
Kmitání patrových rámů
(Vibration of multi-storey frames)
Ing. Radek Varga Ing. Lenka Koubová, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace prostorového rámu
(Optimized design of bar structure)
Ing. Tadeáš Světlík doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D. Bakalářská

2018/2019

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Návrh a posudek nosného systému ocelové konstrukce na základě architektonického návrhu
(Design and reliability assessment of the steel structure based on the architectural study)
Ing. Marek Kawulok prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. Bakalářská

2017/2018

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza prostorové příhradové konstrukce při požáru
(Analysis of the spatial truss construction in a fire)
Nikol Beranová Ing. Lenka Koubová, Ph.D. Bakalářská
Geometricky nelineární analýza rozhledny
(Geometrically nonlinear analysis of the view-tower)
Bc. Kristýna Duží Ing. Lenka Koubová, Ph.D. Bakalářská
Návrh a posudek nosné konstrukce restaurace
(Design and reliability assessment of structural system of restaurant building)
Bc. Helena Urbánková doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D. Bakalářská

2016/2017

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Nelineární řešení lanových konstrukcí
(Nonlinear solution of cable constructions)
Bc. Michal Rajčan Ing. Lenka Koubová, Ph.D. Bakalářská
Statická analýza lepené lamelové konstrukce krovu
(Statical analysis of roof from glued laminated timber)
Bc. Viktor Konštiak prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D. Bakalářská
Statický posudek dřevěné rozhledny
(Statical analysis of lookout tower)
Ing. Marek Johanides, Ph.D. prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D. Bakalářská

2015/2016

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Princip lokálnosti ve 2D úlohách
(Principe of locality in 2D problems)
Ing. Petra Jílková prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D. Bakalářská
Tvorba aplikace pro generování zatížení větrem a sněhem na stavebním objektu
(Creating of applications for the generation of wind and snow loads to the building)
Bc. Jan Šeliga Ing. David Mikolášek, Ph.D. Bakalářská
Tvorba aplikace pro výpočet statických a deformačních veličin spojité rotačně symetrické desky
(Creating application for the calculation of static variables and deformation of the continuous rotationally symmetrical plate)
Ing. Nela Freiherrová prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. Bakalářská

2014/2015

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza dřevěné konstrukce sýpky a jejích detailů
(Analysis of timber granary structure and its details)
Ing. Jakub Chmelář Ing. David Mikolášek, Ph.D. Bakalářská
Analýza účinků požáru na ocelové konstrukce
(Analysis of effects of fire load on steel structures)
Bc. Michal Mikulík Ing. Lenka Lausová, Ph.D. Bakalářská
Konstrukční systém architektonického konceptu budovy
(The structural system of the architectural concept of building)
Ing. Zdeňka Neuwirthová Ing. Ivan Kološ, Ph.D. Bakalářská
Návrh konstrukčního systému budovy ve vztahu k její architektonické koncepci
(Design of structural system of building in relation to its architectural concept)
Bc. Jakub Hellemann Ing. Ivan Kološ, Ph.D. Bakalářská
Statická analýza vybrané plošné konstrukce
(Static analysis of selected planar construction)
Bc. Jana Seidlerová prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. Bakalářská
Statická analýza základové konstrukce Odlučovací stanice v Ostravě
(Static analysis of foundantion structure separating station in Ostrava)
Bc. David Jesch Ing. Marie Kozielová, Ph.D. Bakalářská
Statické posouzení rámové konstrukce haly v Bohumíně
(Design of frame hall structure situated in Bohumín)
Ing. Zuzana Marcalíková, PhD. Ing. Anežka Machalová, Ph.D. Bakalářská
Tvorba výpočetního programu pro výpočet vnitřních sil nosných obdélníkových desek
(Computer program to calculate internal forces of rectangular plates)
Bc. Tomáš Blahuta Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D. Bakalářská
Výpočetní model obloukového mostu
(Computational model of arch bridge)
Ing. Sylva Vrublová prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D. Bakalářská

2013/2014

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Analýza ocelových konstrukcí metodou konečných prvků
(Analysis of Steel Structures with Finite Element Method)
Ing. Jakub Vašek doc. Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D. Bakalářská
Izoparametrické konečné prvky pro stěny a desky
(Isoparametric finite elements for wall and slabs)
Bc. Tomáš Pustějovský prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D. Bakalářská
Modelování deformací materiálu v čase
(Modelling of time-dependent deformations)
Ing. Jiří Koktan prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D. Bakalářská
Návrh a analýza tenkých betonových desek
(Design and Analysis of Thin Concrete Slabs)
Ing. Jan Kubošek doc. Ing. Bc. Oldřich Sucharda, Ph.D. Bakalářská
Návrh konstrukčního systému budovy ve vztahu k její architektonické koncepci
(Design of structural system of building in relation to its architectural concept)
Bc. Martin Šangala Ing. Ivan Kološ, Ph.D. Bakalářská
Srovnání analytického a numerického řešení stěn
(Comparison of analytical and numerical solution of wall)
Prokop Vrba Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D. Bakalářská
Tvorba výpočetního programu pro výpočet trajektorie hlavních napětí nosné obdélníkové stěny
(Creating a computer program for calculating the trajectories of the principal stresses supporting rectangular wall)
Ing. David Litvan Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D. Bakalářská
Tvorba výpočetního programu pro výpočet vnitřních sil nosných kruhových a mezikruhových desek
(Creating a computer program to calculate the internal forces supporting circular and annular plates)
Bc. Jakub Michalčík Ing. Vladimíra Michalcová, Ph.D. Bakalářská

2012/2013

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Interakce nosníků s podložím
(Soil-structure interaction of beams)
Ing. Petra Müllerová doc. Ing. Petr Janas, CSc. Bakalářská
Modelování ocelových obloukových výztuží používaných v hornictví a v podzemním stavitelství
(Modelling of steel arc reinforcement for mining and underground structures)
Bc. Michael Macháček doc. Ing. Petr Janas, CSc. Bakalářská
Návrh konstrukčního systému budovy s ohledem na architektonickou koncepci
(Design of structural system of building with respect to its architectural conception)
Bc. Jan Pavlištík Ing. Ivan Kološ, Ph.D. Bakalářská
Pravděpodobnostní posouzení vybrané nosné konstrukce
(Probabilistic assessment of the selected support structure)
Bc. Eva Miháliková prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. Bakalářská
Pravděpodobnostní posudek spolehlivosti ocelového střešního nosníku
(Probabilisitic reliability assessment of roof girder)
Bc. Tomáš Sikora doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D. Bakalářská
Statický návrh netradičního přístřešku
(Static analysis of non-traditional shed)
Bc. Martin Gabriel prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D. Bakalářská
Studie vlivu válcovacích tolerancí na spolehlivost ocelových nosníků
(Evaluation of rolling tolerancies on the reliability of steel girders)
Bc. Zuzana Sztrnadlová doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D. Bakalářská
Tvorba aplikace pro výpočet statických a deformačních veličin vybraného typu nosné konstrukce
(Creating applications for the calculation of static variables and deformation of the structure type selected)
Mgr. Bc. Jana Hohnová prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. Bakalářská

2011/2012

Název Jméno studenta Vedoucí práce Typ
Modelování oblouků metodou konečných prvků
(Finite element modelling of arcs)
Bc. David Míša prof. Ing. Jiří Brožovský, Ph.D. Bakalářská
Numerické řešení 2D difuze s využitím MKP
(Numerical solution of 2-D chloride diffusion problem using FEA)
Ing. Petr Lehner, Ph.D. doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D. Bakalářská
Optimalizace tenkostěnného prvku ve střešní konstrukci a plášti stavebního objektu
(Optimization of thin-walled element in the roof and the front of the structure)
Ing. Jakub Flodr prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. Bakalářská
Požární odolnost prvků dřevěných konstrukcí
(Fire resistance of timber structures elements)
Bc. Pavel Kendzierski Ing. Kristýna Vavrušová, Ph.D. Bakalářská
Program pro řešení prostorových prutových konstrukcí obecnou deformační metodou
(Software for solution of 3D members using direct stiffness method)
Bc. Václav Pytlík doc. Ing. Petr Konečný, Ph.D. Bakalářská
Srovnání únosnosti trapézových plechů s dimenzemi, které jsou v současnosti vyráběny tuzemskými výrobci tenkostěnných ocelových profilů
(Comparison of bearing capacity of of trapezoidal plates with dimensions that are currently produced by domestic manufacturers of thin-walled steel profiles)
Bc. Lucia Gabrišová prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. Bakalářská