Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra stavební mechaniky poskytuje studentům od doby svého vzniku v roce 2000 ucelený soubor poznatků z oblasti stavební mechaniky, algoritmizace inženýrských úloh a numerického modelování, díky čemuž mohou získat teoretické a odborné znalosti potřebné pro statickou a dynamickou analýzu nosných konstrukcí pozemních staveb. V rámci pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti katedra po celou dobu své existence úzce spolupracuje s ostatními katedrami Fakulty stavební i jiných fakult VŠB-TU Ostrava a s příbuznými pracovišti na vysokých školách a výzkumných ústavech v České republice i v zahraničí. K významným aktivitám katedry patří také každoročně pořádaná mezinárodní konference Modelování v mechanice.

Vedoucí katedry

  • doc. Ing. Petr Janas, CSc. (2000 – 2011),
  • prof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D. (2011 – dosud).