Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Anchor (Kotveni)

Programový systém pro pravděpodobnostní výpočet spolehlivosti kotevní výztuže metodou POPV.

FCProbCalc

Program pro pravděpodobnostní výpočet šíření únavových trhlin.

FSCProbCalc

Program pro pravděpodobnostní výpočet šíření krátkých únavových trhlin.

HistAn

Program pro analýzu histogramů.

HistAn2D

Program pro tvorbu a analýzu dvojných histogramů, vyjadřujících statistickou závislost dvou náhodně proměnných veličin.

HistAn3D

Program pro tvorbu a analýzu trojných histogramů, vyjadřujících statistickou závislost tří náhodně proměnných veličin.

HistOp

Program pro jednoduché operace s histogramy.

ProbCalc

Programový systém pro pravděpodobnostní posuzování spolehlivosti metodou POPV.

OPTIMIST

Program pro optimalizaci osově souměrných skořepin.

Výpočet únosnosti ocelových obloukových výztuží chodeb z profilů TH29 a TH34 z oceli H500M

  • Uživatelská příručka [PDF]

Výpočet únosnosti ocelových uzavřených výztuží

  • Uživatelská příručka [PDF]

Výpočet únosnosti žebra VÚŽ a respy VÚOVR-5

  • Uživatelská příručka [PDF]