Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
 • HistAn [EXE] - Analýza histogramu (Histogram Analysis)
  Odlehčená verze programu HistAn pro Windows - verze 1.5 (Lite version of the program HistAn for Windows - version 1.5)
  Program byl vypracován za finančního přispění MŠMT ČR, projekt 1M0579, v rámci činnosti Centra integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí. (This program has been created with the financial contribution of the Czech Republic Ministry of Education and Sport, project No. 1M0579 within activities carried out by the Centre of Integrated Designing of Advanced Structures.)
 • HistOp [EXE] - Jednoduché operace s histogramy (Basic Operations with Histograms)
  Odlehčená verze programu HistOp pro Windows - verze 1.5 (Lite version of the program HistOp for Windows - version 1.5)
  Program byl vypracován za finančního přispění MŠMT ČR, projekt 1M0579, v rámci činnosti Centra integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí. (This program has been created with the financial contribution of the Czech Republic Ministry of Education and Sport, project No. 1M0579 within activities carried out by the Centre of Integrated Designing of Advanced Structures.)
 • ProbCalc [EXE] - Programový systém pro pravděpodobnostní posuzování spolehlivosti metodou POPV (Program System for Probabilistic Reliability Assessment using DOProC method)
  Odlehčená verze programu ProbCalc pro Windows - verze 1.5 (Lite version of the program ProbCalc for Windows - version 1.5)
  Program byl vypracován za finančního přispění MŠMT ČR, projekt 1M0579, v rámci činnosti Centra integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí. (This program has been created with the financial contribution of the Czech Republic Ministry of Education and Sport, project No. 1M0579 within activities carried out by the Centre of Integrated Designing of Advanced Structures.)
 • Anchor (Kotveni) [EXE] - Programový systém pro pravděpodobnostní výpočet spolehlivosti kotevní výztuže metodou POPV (Program System for Probabilistic Reliability Calculation of Anchor Support using DOProC method)
  Odlehčená verze programu Anchor (Kotveni) pro Windows - verze 1.5 (Lite version of the program Kotveni for Windows - version 1.5)
  Program byl vypracován za finanční podpory ze státních prostředků prostřednictvím Grantové agentury České republiky. Registrační číslo projektu je 105/07/1265. (This program has been created with funding from the state means through the Grant Agency of Czech Republic, The project filing number is 105/07/1265.)
 • HistAn2D [EXE] - Program pro tvorbu a analýzu dvojných histogramů, vyjadřujících statistickou závislost dvou náhodně proměnných veličin (Program for creating and analyzing 2D histograms representing statistical dependence of two random variables)
  Odlehčená verze programu HistAn2D pro Windows - verze 1.5 (Lite version of the program HistAn2D for Windows - version 1.5)
  Program byl vypracován za finančního přispění z prostředků koncepčního rozvoje vědy, výzkumu a inovací pro rok 2012 přidělených VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. (The code was developed with the financial support from the project focused on conceptual development of science, research and innovation for 2012 allocated to VSB-TU Ostrava by Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic.)
 • HistAn3D [EXE] - Program pro tvorbu a analýzu trojných histogramů, vyjadřujících statistickou závislost tří náhodně proměnných veličin (Program for creating and analyzing 3D histograms representing statistical dependence of tree random variables)
  Odlehčená verze programu HistAn3D pro Windows - verze 1.5 (Lite version of the program HistAn3D for Windows - version 1.5)
  Program byl vypracován za finančního přispění z prostředků koncepčního rozvoje vědy, výzkumu a inovací pro rok 2012 přidělených VŠB-TU Ostrava Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. (The code was developed with the financial support from the project focused on conceptual development of science, research and innovation for 2012 allocated to VSB-TU Ostrava by Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic.)

Autoři programů

Programy na pravděpodobnostní modelování únavového poškození

 • FCProbCalc [EXE] - Program pro pravděpodobnostní výpočet šíření únavových trhlin (Program for Probabilistic Calculation of Fatigue Cracks Propagation)
  Odlehčená verze programu FCProbCalc pro Windows - verze 1.5 (Lite version of the program FCProbCalc for Windows - version 1.5)
  Program byl vypracován za finančního přispění MŠMT ČR, projekt 1M0579, v rámci činnosti Centra integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí. (This program has been created with the financial contribution of the Czech Republic Ministry of Education and Sport, project No. 1M0579 within activities carried out by the Centre of Integrated Designing of Advanced Structures.)
 • FSCProbCalc [EXE] - Program pro pravděpodobnostní výpočet šíření krátkých únavových trhlin (Program for Probabilistic Calculation of Fatigue Short Cracks Propagation)
  Odlehčená verze programu FSCProbCalc pro Windows - verze 1.5 (Lite version of the program FSCProbCalc for Windows - version 1.5)
  Program byl vypracován v rámci řešení výzkumného projektu GAČR 17-01589S. (The program was developed as part of the research project GAČR 17-01589S.)

Autoři programů