Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Pracovníci katedry řeší řadu výzkumných úloh z těchto oblastí stavební mechaniky:

  • pokročilá statická analýza betonových, dřevěných, ocelových, zděných i kombinovaných konstrukcí metodou konečných prvků,
  • fyzikálně a geometricky nelineární modelování statického chování stavebních konstrukcí,
  • rozvoj metod pro posuzování spolehlivosti stavebních konstrukcí,
  • modelování difuze chloridů a analýza trvanlivosti betonových konstrukcí,
  • numerické modelování a experimentální ověření turbulentního proudění a zkoumání jeho vlivu na obtékané stavební konstrukce,
  • analýza vlivu teplotního zatížení a požáru na stavební konstrukce,
  • pravděpodobnostní modelování šíření únavového poškození cyklicky namáhaných ocelových konstrukcí a odhad jejich zbytkové životnosti,
  • analýza kmitání a dynamické odezvy stavebních konstrukcí,
  • experimentální a numerické hodnocení netradičních stavebních materiálů a konstrukcí (odpadní beton, sláma, nádrže, vysokopevnostní oceli, recyklovaný beton atd.).

Tyto problémy byly a jsou řešeny v rámci výzkumných projektů Grantové Agentury ČR, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, Studentské grantové soutěže VŠB - TU Ostrava a koncepčního výzkumu z institucionální podpory VŠB - TU Ostrava.