Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR - spolupráce při řešení výzkumných úkolů v oblasti dynamiky stavebních konstrukcí a experimentálním výzkumu v klimatickém větrném tunelu,
  • Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. - spolupráce při řešení výzkumných úkolů v oblasti únavy materiálů a životnosti stavebních konstrukcí,
  • Vysoké učení technické v Brně - spolupráce při řešení výzkumných úkolů v oblasti teorie spolehlivosti a stochastického modelování degradačních procesů ve stavebních konstrukcích,
  • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) - spolupráce v rámci školící činnosti v programu celoživotního vzdělávání,
  • Národní technické muzeum - spolupráce při přípravě expozice zaměřené na stavitelství a stavební mechaniku,
  • Witkowitz-Envi - spolupráce na statickém a dynamickém posudku nádrží a optimalizaci výrobních procesů, 
  • SSI Schäfer s.r.o. - smluvní výzkumu a spolupráce na úrovni analýzy ocelových prvků nosných konstrukcí, 
  • Ridera Stavební a.s. - řešení úkolů smluvního výzkumu v oblasti numerického modelování stavebních konstrukcí,
  • Astron/Lindab - řešení úkolů smluvního výzkumu v oblasti tenkostěnných ocelových prvků,
  • SATJAM - projekční činnost v oblasti tenkostěnných kovových prvků.