Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědecko-výzkumné aktivity

Vědecko-výzkumná činnost členů katedry je velmi různorodá. Opírá se o spolupráci s katedrami matematiky nebo podobně zaměřenými pracovišti a to nejen na úrovni VŠB-TUO nebo v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Hlavní oblasti výzkumu jsou následující:

  • numerické metody a kvadratické programování
  • optimalizace a řízení procesů
  • statistické metody
  • diferenciální rovnice a dynamické systémy
  • diferenciální geometrie a variační počet
  • geometrické metody v mechanice a teorii pole