Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Volitelné předměty

Aplikovaná statistika

Aplikovaná statistika

Numerické metody

Numerické metody

Repetitorium z Matematiky I

Repetitorium z Matematiky I

Repetitorium z Matematiky II

Repetitorium z Matematiky II

Repetitorium z Matematiky III

Repetitorium z Matematiky III

Technická geometrie

Technická geometrie

Vybrané aplikace vyšší matematiky

Vybrané aplikace vyšší matematiky

Základy programování v Matlabu

Základy programování

Hornicko-geologická fakulta

Kód Název Typ studia Jazyk výuky
230-0441/01 Deskriptivní geometrie bakalářské čeština
230-0441/02 Deskriptivní geometrie bakalářské čeština
230-0441/03 Deskriptivní geometrie bakalářské angličtina
230-0441/04 Deskriptivní geometrie bakalářské angličtina
230-0101/01 Geometrie kolem nás 1 univerzita 3. věku čeština
230-0102/01 Geometrie kolem nás 2 univerzita 3. věku čeština
230-0442/01 Geometrie na počítači bakalářské čeština
230-0442/02 Geometrie na počítači bakalářské angličtina
230-0442/03 Geometrie na počítači bakalářské čeština
230-0442/04 Geometrie na počítači bakalářské angličtina
230-0261/01 Interpolace a aproximace funkcí doktorské čeština
230-0261/02 Interpolace a aproximace funkcí doktorské angličtina
230-0404/01 Matematika I bakalářské čeština
230-0404/02 Matematika I bakalářské angličtina
230-0404/03 Matematika I bakalářské čeština
230-0404/04 Matematika I bakalářské angličtina
230-0405/01 Matematika II bakalářské čeština
230-0405/02 Matematika II bakalářské angličtina
230-0405/03 Matematika II bakalářské čeština
230-0405/04 Matematika II bakalářské angličtina
230-2302/01 Mathematics 2 bakalářské angličtina
230-0263/01 Metody analýzy dat doktorské čeština
230-0263/02 Metody analýzy dat doktorské angličtina
230-0226/05 Numerické metody navazující magisterské
bakalářské
čeština
230-0226/06 Numerické metody navazující magisterské
bakalářské
čeština
230-0403/01 Vybrané kapitoly z matematiky navazující magisterské čeština
230-0403/02 Vybrané kapitoly z matematiky navazující magisterské čeština
230-0403/03 Vybrané kapitoly z matematiky navazující magisterské angličtina
230-0403/04 Vybrané kapitoly z matematiky navazující magisterské angličtina
230-0400/01 Základy matematiky bakalářské čeština
230-0400/02 Základy matematiky bakalářské angličtina
230-0400/03 Základy matematiky bakalářské čeština
230-0400/04 Základy matematiky bakalářské angličtina

Fakulta materiálově-technologická

Kód Název Typ studia Jazyk výuky
230-0261/01 Interpolace a aproximace funkcí doktorské čeština
230-0261/02 Interpolace a aproximace funkcí doktorské angličtina
230-2302/01 Mathematics 2 bakalářské angličtina

Fakulta strojní

Kód Název Typ studia Jazyk výuky
230-0261/01 Interpolace a aproximace funkcí doktorské čeština
230-0261/02 Interpolace a aproximace funkcí doktorské angličtina
230-2302/01 Mathematics 2 bakalářské angličtina

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Kód Název Typ studia Jazyk výuky
230-0541/01 Geometrie navazující magisterské čeština
230-0541/02 Geometrie navazující magisterské angličtina
230-0261/01 Interpolace a aproximace funkcí doktorské čeština
230-0261/02 Interpolace a aproximace funkcí doktorské angličtina
230-2302/01 Mathematics 2 bakalářské angličtina

Fakulta stavební

Kód Název Typ studia Jazyk výuky
230-0225/01 Algoritmy a programování bakalářské čeština
230-0229/01 Aplikovaná statistika bakalářské
navazující magisterské
čeština
230-0241/05 Deskriptivní geometrie bakalářské čeština
230-0241/06 Deskriptivní geometrie bakalářské angličtina
230-0241/07 Deskriptivní geometrie bakalářské čeština
230-0241/08 Deskriptivní geometrie bakalářské angličtina
230-0241/09 Deskriptivní geometrie bakalářské čeština
230-0242/01 Deskriptivní geometrie bakalářské čeština
230-0242/03 Deskriptivní geometrie bakalářské čeština
230-0242/04 Deskriptivní geometrie bakalářské angličtina
230-0261/01 Interpolace a aproximace funkcí doktorské čeština
230-0261/02 Interpolace a aproximace funkcí doktorské angličtina
230-0266/01 Lineární algebra doktorské čeština
230-0266/02 Lineární algebra doktorské angličtina
230-0201/05 Matematika I bakalářské čeština
230-0201/07 Matematika I bakalářské čeština
230-0201/08 Matematika I bakalářské angličtina
230-0201/09 Matematika I bakalářské čeština
230-0201/10 Matematika I bakalářské angličtina
230-0201/11 Matematika I bakalářské čeština
230-0201/12 Matematika I bakalářské angličtina
230-0201/13 Matematika I bakalářské čeština
230-0202/05 Matematika II bakalářské čeština
230-0202/07 Matematika II bakalářské čeština
230-0202/08 Matematika II bakalářské angličtina
230-0202/09 Matematika II bakalářské čeština
230-0202/10 Matematika II bakalářské angličtina
230-0202/11 Matematika II bakalářské čeština
230-0202/12 Matematika II bakalářské angličtina
230-0202/13 Matematika II bakalářské čeština
230-0203/01 Matematika III bakalářské čeština
230-0203/02 Matematika III bakalářské čeština
230-0203/05 Matematika III bakalářské čeština
230-0204/02 Matematika IV navazující magisterské čeština
230-2302/01 Mathematics 2 bakalářské angličtina
230-0263/02 Metody analýzy dat doktorské angličtina
230-0226/05 Numerické metody navazující magisterské
bakalářské
čeština
230-0265/01 Numerické metody doktorské čeština
230-0265/02 Numerické metody doktorské angličtina
230-0205/01 Pravděpodobnost a statistika bakalářské čeština
230-0205/02 Pravděpodobnost a statistika bakalářské angličtina
230-0205/03 Pravděpodobnost a statistika bakalářské čeština
230-0205/04 Pravděpodobnost a statistika bakalářské angličtina
230-0232/01 Repetitorium z deskriptivní geometrie bakalářské čeština
230-0221/01 Repetitorium z matematiky 1 bakalářské čeština
230-0222/01 Repetitorium z matematiky 2 bakalářské čeština
230-0223/01 Repetitorium z matematiky 3 bakalářské čeština
230-0224/01 Repetitorium z matematiky 4 navazující magisterské čeština
230-0227/01 Repetitorium z pravděpodobnosti a statistiky bakalářské čeština
230-0228/01 Technická geometrie navazující magisterské
bakalářské
čeština
230-0230/01 Vybrané aplikace vyšší matematiky navazující magisterské
bakalářské
čeština
230-0231/01 Základy programování v Matlabu bakalářské
navazující magisterské
čeština

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Kód Název Typ studia Jazyk výuky
230-0322/01 Aplikovaná statistika navazující magisterské
bakalářské
angličtina
230-0322/02 Aplikovaná statistika bakalářské angličtina
230-0305/01 Aplikované matematické vědy navazující magisterské čeština
230-0305/02 Aplikované matematické vědy navazující magisterské angličtina
230-0305/03 Aplikované matematické vědy navazující magisterské čeština
230-0305/04 Aplikované matematické vědy navazující magisterské angličtina
230-0309/01 Bakalářská matematika bakalářské čeština
230-0261/01 Interpolace a aproximace funkcí doktorské čeština
230-0261/02 Interpolace a aproximace funkcí doktorské angličtina
230-0304/01 Inženýrská matematika navazující magisterské čeština
230-0304/02 Inženýrská matematika navazující magisterské čeština
230-0304/03 Inženýrská matematika navazující magisterské čeština
230-0304/04 Inženýrská matematika navazující magisterské angličtina
230-0304/05 Inženýrská matematika navazující magisterské čeština
230-0304/06 Inženýrská matematika navazující magisterské angličtina
230-0262/01 Matematické metody v bezpečnostním inženýrství doktorské čeština
230-0262/02 Matematické metody v bezpečnostním inženýrství doktorské angličtina
230-0264/01 Matematické metody v bezpečnostním inženýrství doktorské čeština
230-0264/02 Matematické metody v bezpečnostním inženýrství doktorské angličtina
230-0301/01 Matematika I bakalářské čeština
230-0301/02 Matematika I bakalářské čeština
230-0307/01 Matematika I bakalářské angličtina
230-0302/01 Matematika II bakalářské čeština
230-0302/02 Matematika II bakalářské čeština
230-0306/01 Matematika II bakalářské čeština
230-0306/02 Matematika II bakalářské čeština
230-0308/01 Matematika II bakalářské angličtina
230-2302/01 Mathematics 2 bakalářské angličtina
230-0321/01 Numerické metody navazující magisterské čeština
230-0321/02 Numerické metody navazující magisterské čeština
230-0321/03 Numerické metody navazující magisterské čeština
230-0321/04 Numerické metody navazující magisterské čeština
230-0325/01 Numerické modely a aplikace navazující magisterské čeština
230-0325/02 Numerické modely a aplikace navazující magisterské angličtina
230-0325/03 Numerické modely a aplikace navazující magisterské čeština
230-0325/04 Numerické modely a aplikace navazující magisterské angličtina
230-0326/01 Repetitorium z Inženýrské matematiky navazující magisterské čeština
230-0323/01 Repetitorium z matematiky 1 bakalářské čeština
230-0303/01 Statistika bakalářské čeština
230-0303/02 Statistika bakalářské čeština
230-0300/01 Základy matematiky bakalářské čeština
230-0300/02 Základy matematiky bakalářské čeština
230-0320/01 Základy matematiky bakalářské čeština
230-0320/02 Základy matematiky bakalářské čeština

Univerzitní studijní programy

Kód Název Typ studia Jazyk výuky
230-0261/01 Interpolace a aproximace funkcí doktorské čeština
230-0261/02 Interpolace a aproximace funkcí doktorské angličtina
230-2302/01 Mathematics 2 bakalářské angličtina