Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Volitelné předměty

Aplikovaná statistika

Aplikovaná statistika

Numerické metody

Numerické metody

Repetitorium z Matematiky I

Repetitorium z Matematiky I

Repetitorium z Matematiky II

Repetitorium z Matematiky II

Repetitorium z Matematiky III

Repetitorium z Matematiky III

Technická geometrie

Technická geometrie

Vybrané aplikace vyšší matematiky

Vybrané aplikace vyšší matematiky

Základy programování v Matlabu

Základy programování

Hornicko-geologická fakulta

Kód Název
230-0401 Bakalářská Matematika I
230-0402 Bakalářská matematika II
230-0441 Deskriptivní geometrie
230-0442 Geometrie na počítači
230-0261 Interpolace a aproximace funkcí
230-0404 Matematika I
230-0405 Matematika II
230-0226 Numerické metody
230-0403 Vybrané kapitoly z matematiky
230-0400 Základy matematiky

Fakulta materiálově-technologická

Kód Název
230-0261 Interpolace a aproximace funkcí

Fakulta strojní

Kód Název
230-0261 Interpolace a aproximace funkcí

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Kód Název
230-0541 Geometrie
230-0261 Interpolace a aproximace funkcí

Fakulta stavební

Kód Název
230-0225 Algoritmy a programování
230-0229 Aplikovaná statistika
230-0241 Deskriptivní geometrie
230-0261 Interpolace a aproximace funkcí
230-0201 Matematika I
230-0202 Matematika II
230-0203 Matematika III
230-0204 Matematika IV
230-0226 Numerické metody
230-0205 Pravděpodobnost a statistika
230-0221 Repetitorium z matematiky 1
230-0222 Repetitorium z matematiky 2
230-0223 Repetitorium z matematiky 3
230-0228 Technická geometrie
230-0230 Vybrané aplikace vyšší matematiky
230-0231 Základy programování v Matlabu

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Kód Název
230-0261 Interpolace a aproximace funkcí
230-0304 Inženýrská matematika
230-0262 Matematické metody v bezpečnostním inženýrství
230-0301 Matematika I
230-0302 Matematika II
230-0321 Numerické metody
230-0323 Repetitorium z matematiky 1
230-0303 Statistika
230-0300 Základy matematiky

Univerzitní studijní programy

Kód Název
230-0261 Interpolace a aproximace funkcí