Předměty katedry 714

Hornicko-geologická fakulta

Kód Název
714-0761 Algebra a analytická geometrie
714-0566 Bakalářská Matematika I
714-0567 Bakalářská matematika II
714-0575 Deskriptivní geometrie
714-0555 Deskriptivní geometrie a počítačová grafika
714-0995 Expertní systémy v GIS
714-0982 Geoinformatika
714-0556 Geometrie na počítači
714-0929 Geostatistika
714-0926 Interpolace a aproximace funkcí
714-0925 Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic
714-0951 Matematická statistika a analýza dat
714-0766 Matematické modelování inženýrských úloh
714-0993 Modelování a hodnocení geologických těles
714-0589 Stochastické metody modelování
714-0767 Vektorová a tenzorová analýza
714-0513 Vybrané kapitoly z matematiky
714-0588 Vytváření a realizace algoritmů
714-0565 Základy matematiky

Fakulta materiálově-technologická

Kód Název
714-0761 Algebra a analytická geometrie
714-3625 Aplikovaná matematika
714-0926 Interpolace a aproximace funkcí
714-0925 Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic
714-0766 Matematické modelování inženýrských úloh
714-2665 Matematika I
714-2666 Matematika II
714-0691 Matematika na počítači I
714-0781 Numerické metody a statistika
714-0005 Numerické metody s Matlabem
714-0767 Vektorová a tenzorová analýza
714-2660 Základy matematiky
714-2671 Zobrazovací metody

Fakulta strojní

Kód Název
714-0791 Bakalářský projekt I
714-0762 Diferenciální rovnice
714-0926 Interpolace a aproximace funkcí
714-0925 Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic
714-0375 Konstruktivní geometrie
714-0763 Matematická analýza III
714-0941 Matematické modelování inženýrských úloh
714-0366 Matematika I
714-0367 Matematika II
714-0368 Matematika III
714-0369 Matematika IV
714-0324 Maticová analýza a variační počet
714-0386 Numerická matematika
714-0321 Parciální diferenciální rovnice
714-0332 Repetitorium z konstruktivní geometrie
714-0335 Repetitorium z matematiky I
714-0336 Repetitorium z matematiky II
714-0334 Repetitorium z Matematiky III
714-0333 Repetitorium z Matematiky IV
714-0395 Technická geometrie
714-0924 Vektorová a tenzorová analýza
714-0365 Základy matematiky

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Kód Název
714-0761 Algebra a analytická geometrie
714-0441 Geometrie
714-0926 Interpolace a aproximace funkcí
714-0925 Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic
714-0432 Matematické modelování
714-0766 Matematické modelování inženýrských úloh
714-0433 Tenzorová analýza
714-0924 Vektorová a tenzorová analýza

Fakulta stavební

Kód Název
714-0929 Geostatistika
714-0926 Interpolace a aproximace funkcí
714-0925 Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic
714-0941 Matematické modelování inženýrských úloh
714-0253 Numerické metody
714-0924 Vektorová a tenzorová analýza

Fakulta bezpečnostního inženýrství

Kód Název
714-0926 Interpolace a aproximace funkcí
714-0015 Inženýrská matematika
714-0925 Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic
714-0932 Matematické metody v bezpečnostním inženýrství
714-0941 Matematické modelování inženýrských úloh
714-0068 Matematika I
714-0069 Matematika II
714-0087 Numerické metody
714-0086 Statistika
714-0924 Vektorová a tenzorová analýza
714-0060 Základy matematiky

Univerzitní studijní programy

Kód Název
714-0761 Algebra a analytická geometrie
714-0791 Bakalářský projekt I
714-0792 Bakalářský projekt II
714-0762 Diferenciální rovnice
714-0926 Interpolace a aproximace funkcí
714-0925 Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic
714-0763 Matematická analýza III
714-0766 Matematické modelování inženýrských úloh
714-0782 Numerické metody
714-0781 Numerické metody a statistika
714-0589 Stochastické metody modelování
714-0767 Vektorová a tenzorová analýza