Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kořeny katedry

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, na které působila většina zaměstnanců nové Katedry matematiky, byla do roku 1999 organizačně začleněna do HGF. Od roku 1999 byla katedra celoškolským pracovištěm. Vyučující katedry vedli výuku v předmětech matematiky, deskriptivní geometrie, numerických metod a statistiky, výpočetní techniky a algoritmizace na FAST, FBI, FMMI, FS a HGF VŠB – TUO. Podíleli se také na výuce v postgraduálním studiu v různých oblastech matematiky a jejich aplikací. Katedra byla organizačně rozdělena na pět oddělení pro výuku na výše uvedených fakultách. Vedením oddělení byli pověřeni docenti a odborní asistenti s vědeckou hodností. Zařazení ostatních učitelů do oddělení bylo proměnné a řídilo se potřebami fakult v jednotlivých semestrech studia.

Katedra provozovala pět počítačových učeben, které byly určeny pro výuku výpočetně orientovaných předmětů, ale také pro podporu výuky matematiky a geometrie. Každá počítačová učebna byla vybavena vždy dvaceti stanicemi pro studenty a jedním učitelským pracovištěm. Vybavení učeben se pravidelně obměňovalo z prostředků, které katedra získávala z rozvojových projektů.