Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Web: http://www.fast.vsb.cz/230
Telefon: 597 321 329 (sekretariát)
Adresa: Ludvíka Podéště 1875/17
  708 00 Ostrava - Poruba
E-mail:

Vedení katedry

Vedoucí katedry RNDr. Petr Volný, Ph.D. 
Zástupce vedoucího katedry doc. Ing. Martin Čermák, Ph.D. 
Tajemník Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D. 
Tajemník pro vědu a výzkum  RNDr. Zbyněk Urban, Ph.D. 

Vedoucí oddělení

Fakulta stavební RNDr. Petr Volný, Ph.D. 
Hornicko-geologická fakulta Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D. 
Fakulta bezpečnostního inženýrství doc. Ing. Martin Čermák, Ph.D. 

Sekretariát

Aurelie Pindorová