Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Současnost

Katedra matematiky sídlí v pátém patře hlavní budovy Fakulty stavební. V současné době má 15 zaměstnanců a zajišťuje výuku matematických předmětů na Fakultě stavební, na Hornicko-geologické fakultě a na Fakultě bezpečnostního inženýrství. Je jednou ze čtyř kateder matematiky na VŠB-TUO.

Katedra matematiky vznikla na fakultě stavební 1. ledna 2018. Většina jejich zaměstnanců působila ještě v první polovině roku 2018 na celoškolské Katedře matematiky a deskriptivní geometrie.