FAST Fakulta stavební
Katedra matematiky

Noc vědců

100 let české vědy

5. října 2018, Ostravská univerzita a VŠB – Technická univerzita Ostrava

Zjistěte více