Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vědecko-výzkumné aktivity

Vědecko-výzkumná činnost členů katedry je velmi různorodá. Opírá se o spolupráci s katedrami matematiky nebo podobně zaměřenými pracovišti a to nejen na úrovni VŠB-TUO nebo v rámci České republiky, ale i v zahraničí. Hlavní oblasti výzkumu jsou následující:

 • numerické metody a kvadratické programování
 • optimalizace a řízení procesů
 • statistické metody
 • diferenciální rovnice a dynamické systémy
 • diferenciální geometrie a variační počet
 • geometrické metody v mechanice a teorii pole

Rozvoj vzdělávací činnosti

Členové katedry jsou autory skript, která pokrývají všechna témata vyučovaná ve standardních kurzech matematiky na VŠB-TUO. Elektronické verze skript jsou volně dostupné z těchto webových stránek. Každoročně se na katedře řeší několik projektů zaměřených na inovaci výuky, v jejichž rámci vznikají nové studijní materiály či nové výukové postupy. Členové katedry se pravidelně účastní konferencí a seminářů zaměřených na výuku matematiky a to i na mezinárodní úrovni.

Aplikace matematiky

Tato oblast aktivit je zaměřena na řešení úloh z různých oborů, které mají zpravidla bezprostřední využití v praxi. Jedná se například o:

 • řešení úloh v oblasti vývoje nanostruktur
 • vývoj algoritmů pro kontaktní úlohy mechaniky kontinua
 • vývoj algoritmů pro úlohy proudění se skluzovou podmínkou
 • vývoj algoritmů pro úlohy elasto-plasticity
 • doménové dekompozice (TFETI)
 • paralelizace a vektorizace algoritmů
 • kontaktní úlohy
 • inverzní úlohy
 • identifikace materiálových parametrů
 • sypké hmoty
 • neholonomní mechanické vazby
 • řízení mechanických systémů
 • variační metody v teorii pole

Mezinárodní spolupráce

Členové katedry dlouhodobě spolupracují s těmito pracovišti v zahraničí:

 • Politechnika Śląska, Gliwice, Polsko
 • Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Slovensko
 • Prešovská univerzita v Prešově, Slovensko
 • INRIA, Paříž, Francie
 • Laboratoire Jacques-Louis Lions, Paříž, Francie