Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Vybrané publikace od roku 2018

Článek

TOMECEK, Jan, Irena RACHUNKOVA, Jana BURKOTOVA a Jakub STRYJA. Coexistence of bouncing and classical periodic solutions of generalized Lazer-Solimini equation. Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications. San Diego: Elsevier, 2020, 196, s. nestránkováno. ISSN 0362-546X. [Detail]
KRUŽÍK, Jakub, David HORÁK, Václav HAPLA a Martin ČERMÁK. Comparison of selected FETI coarse space projector implementation strategies. Parallel computing. San Diego: Elsevier, 2020, 93(5), s. nestránkováno. ISSN 0167-8191. [Detail]
ČERMÁK, Martin, Stanislav SYSALA a Jan VALDMAN. Efficient and flexible MATLAB implementation of 2D and 3D elastoplastic problems. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. SAN DIEGO: Elsevier, 2019, 355(1), s. 595-614. ISSN 0096-3003. [Detail]
TOMČALA, Jiří, Jan PAPUGA, David HORÁK, Václav HAPLA, Marek PECHA a Martin ČERMÁK. Steps to increase practical applicability of PragTic software. Advances in Engineering Software. Elsevier, 2019, 129(1), s. 57-68. ISSN 0965-9978. [Detail]
STANĚK, František, Jan JELÍNEK, Radomír GRYGAR, Jana STAŇKOVÁ a Marcela JAROŠOVÁ. Dynamické modelování ložisek kaolinu na příkladu ložiska Jimlíkov-východ. Geologické výzkumy na Moravě a Slezsku = Geological research in Moravia snd Silesia. Masarykova univerzita, 2019, 26(1-2), s. 109-115. ISSN 1212-6209. [Detail]
URBAN, Zbyněk a Jana VOLNÁ. Exactness of Lepage 2 -forms and globally variational differential equations. International Journal of Geometric Methods in Modern Physics. Singapur: World Scientific Publishing, 2019, 16(Supplement 2), s. nestránkováno. ISSN 0219-8878. [Detail]
DLOUHÁ, Dagmar a Viktor DUBOVSKÝ. The Improvement of the Lake Most Evaporation Estimates. Inżynieria Mineralna. Polskie towarzystwo przeróbki kopalin, 2019, 43(1), s. 159-164. ISSN 1640-4920. [Detail]
URBAN, Zbyněk a Jana VOLNÁ. On a global Lagrangian construction for ordinary variational equations on 2-manifolds. Journal of Mathematical Physics. American Institute of Physics, 2019, 60(9), s. 092902. ISSN 0022-2488. [Detail]
SOJKA, Radim, David HORÁK, Václav HAPLA a Martin ČERMÁK. The impact of enabling multiple subdomains per MPI process in the TFETI domain decomposition method. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION. SAN DIEGO: Elsevier, 2018, 319(FEB 15 2018), s. 586-597. ISSN 0096-3003. [Detail]
POKORNÝ, Jiří, Vladimir MOZER, Lenka BRUMAROVÁ, Dagmar DLOUHÁ a Peter WILKINSON. A simplified method for establishing safe available evacuation time based on a descending smoke layer. Communications. Žilina: Žilinská univerzita, 2018, 20(2), s. 28-34. ISSN 1335-4205. [Detail]
URBAN, Zbyněk a Jan BRAJERČÍK. The fundamental Lepage form in variational theory for submanifolds. International Journal of Geometric Methods in Modern Physics. World Scientific Publishing, 2018, 15(6), s. nestránkováno. ISSN 0219-8878. [Detail]
KRUPKA, Demeter, Zbyněk URBAN a Jana VOLNÁ. Variational submanifolds of Euclidean spaces. Journal of Mathematical Physics. American Institute of Physics, 2018, 59(3), s. nestránkováno. ISSN 0022-2488. [Detail]
ČERMÁK, Martin, Frédéric HECHT, Zuqi TANG a Martin VOHRALÍK. Adaptive inexact iterative algorithms based on polynomial-degree-robust a posteriori estimates for the Stokes problem. Numerische Mathematik. Tokio: Springer, 2018, 134(4), s. 1-39. ISSN 0029-599X. [Detail]

Konference, workshop, výstava - uspořádání

KUČERA, Radek, Jarmila DOLEŽALOVÁ, Pavel KREML, Jarmila DOLEŽALOVÁ, Zdeněk BOHÁČ a Zuzana MORÁVKOVÁ. Modern Mathematical Methods in Engineering. 2018. [Detail]

Certifikovaná metodika

ZAPLETAL, Pavel, Pavel MALÍČEK a Viktor DUBOVSKÝ. Stanovení potřebného objemového průtoku větrů pro ředění koncentrací CO při ražbě velkoprofilových podzemních prostor (tunely a pod.) a důlních děl. 2019. [Detail]
STANĚK, František, Jan JELÍNEK, Radomír GRYGAR a Jana STAŇKOVÁ. Metodika tvorby a vizualizace 3D modelu ložiska uranu Brzkov. 2018. [Detail]