Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Informace o příjímacích zkouškách z matematiky

Informace jsou určeny uchazečům o studium na fakultách stavební, bezpečnostního inženýrství, hornicko-geologické, kteří budou vykonávat zkoušku z matematiky.

Příklady pro přijímací zkoušku jsou sestaveny z následujících okruhů:

  •    množiny a množinové operace,
  •    základní početní operace,
  •    úpravy algebraických výrazů,
  •    řešení rovnic a nerovnic,
  •    definiční obory funkcí,
  •    grafy a vlastnosti funkcí,
  •    procenta,
  •    planimetrie,
  •    stereometrie,
  •    analytická geometrie v rovině.

  Vzory zadání přijímacích zkoušek a výsledky

  Varianta 1, Varianta 2, Varianta 3, Varianta 4, Varianta 5