Skip to main content
Skip header

2015

Code Title Start year End year
TB030MMR001 Úpravy konstrukcí panelových domů 2015 2016
11440031 Integrace výzkumu v mechanice materiálů zemí Visegrádu 2015 2015

2014

Code Title Start year End year
SK-CZ-2013-0171 Teoretická analýza a experimentální výzkum styčníků příhradových konstrukcí 2014 2015
TD020202 Stanovení potřebnosti veřejných investic v území s důrazem na účelnost, efektivnost a hospodárnost 2014 2015

2013

Code Title Start year End year
TE01020168 Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu (CESTI) 2013 2019
GP13-16124P Výzkum vývoje ochranné vrstvy patiny na konstrukcích navržených z patinující oceli 2013 2015
21310101 MobEx 2013-2014. Voda a město - brownfields 2013 2014

2011

Code Title Start year End year
21110214 Standardní grantový projekt -Mezinárodní visegrádský fond (IVF):MobEx 2011-2012. Voda a město 2011 2012

2010

Code Title Start year End year
FR-TI2/746 Reologická kluzná spára s teplotně řízenými viskoelastickými vlastnostmi 2010 2013

2009

Code Title Start year End year
GA103/09/1438 Výzkum přetvárných a pevnostních vlastností ostění ze stříkaného betonu vyztužených tuhými ocelovými prvky 2009 2011
GA103/09/2007 Vliv technické a přírodní seismicity na statickou spolehlivost a životnost staveb 2009 2011

2008

Code Title Start year End year
GA105/08/1562 Ocelová výztuž dlouhých důlních a podzemních děl při mimořádných zatíženích 2008 2010

2007

Code Title Start year End year
GA103/07/0557 Pravděpodobnostní posuzování inženýrské spolehlivosti konstrukcí 2007 2009
GA103/07/1276 Komplexní modelování lomu pokročilých stavebních materiálů 2007 2009
GA105/07/0878 Studium seismických účinků v okolí seismické stanice v závislosti na místních geologických podmínkách 2007 2009