Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výuka geotechniky na VŠB - Technické univerzitě Ostrava má již více než půlstoletou tradici. Základní geotechnické disciplíny jsou zde samostatně, uceleně a pravidelně přednášeny od roku 1955, kdy oddělením se od Katedry dobývání ložisek vznikla nová katedra nazvaná Katedra výstavby dolů. Úkolem této katedry byla výchova techniků s vysokoškolským vzděláním pro oblasti projekce a výstavby hlubinných dolů a povrchových lomů, hornickou geotechniku a podzemní stavitelství. V následujících letech další rozvoj katedry reagoval na aktuální potřeby společnosti. Program výuky byl několikrát upraven a rozšířen o nové předměty se záměrem dosáhnout širšího uplatnění absolventů v praxi, zejména v oblastech geotechniky, podzemního a pozemního stavitelství. Po vzniku Fakulty stavební na VŠB – Technické univerzitě Ostrava v roce 1997 byla katedra převedena z Fakulty hornicko-geologické, jejíž byla součástí, na nově zřízenou Fakultu stavební a nyní nese jméno Katedra geotechniky a podzemního stavitelství. V čele předchůdkyně současné katedry se na Hornicko-geologické fakultě vystřídalo mnoho významných odborníků (Prof. Kittrich, Prof. Novotný, Prof. Moučka, Prof. Šiška, Prof. Aldorf) a členové katedry zastávali významná místa ve vedení školy i fakulty, v letech 1991-1994 působil ve funkci děkana HGF dlouholetý pracovník katedry prof. Ing. Karel Exner, CSc., který se významnou měrou podílel na přípravách spojených se vznikem samostatné Fakulty stavební. Prvním vedoucím Katedry geotechniky a podzemního stavitelství na Fakultě stavební byl prof. Ing. Jiří Horký, CSc., od roku 2007 je vedoucí katedry doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.

 

Vedoucí katedry:

  • (1997 – 2007)     prof. Ing. Jiří Horký, CSc.
  • (2007 – dosud) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.