Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • výzkum vlastností a chování zeminových materiálů
  • pokrokové metody zakládání staveb, progresivní základové konstrukce, interakce základové konstrukce s podložím
  • nové technologie a materiály pro výstavbu geotechnických a podzemních děl
  • návrhy, výpočty a posuzování geotechnických konstrukcí a výztuží podzemních děl
  • matematické modelování geotechnických procesů a konstrukcí, včetně stochastického modelování
  • modelování hydrogeologických procesů a procesů spojených se šířením tepla v horninovém prostředí
  • geotechnický monitoring, včetně měření přirozené, technické a důlně indukované seismicity
  • energetická geotechnika (geotechnické aspekty spojené se získáváním geotermální energie, energetické geotechnické konstrukce, zásobníky energetických produktů, …)
  • environmentální geotechnika (posuzování stability svahových těles, sanace svahů, protipovodňové hráze, šíření kontaminantů, …)