Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • konzultační a poradenské služby
  • navrhování, modelové výpočty a posuzování geotechnických konstrukcí a výztuží podzemních děl
  • modelové hydrogeologické výpočty, výpočty šíření kontaminantů i tepla v horninovém prostředí
  • realizace laboratorních zkoušek a jejich vyhodnocení
  • geotechnický a seismologický monitoring
  • Laboratoř geotechnického monitoringu a technické seismicity
  • Laboratoř mechaniky zemin