Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Laboratoř mechaniky zemin má na univerzitě dlouhou tradici, její základy byly vybudovány ještě před vznikem Fakulty stavební v době působení současné Katedry geotechniky a podzemního stavitelství na Hornicko-geologické fakultě. Přístrojové vybavení laboratoře se následně neustále rozšiřovalo a inovovalo tak, aby pokrývalo potřeby zaměření činnosti katedry v rámci Fakulty stavební i požadavky praxe. Zařízení laboratoře umožňuje provádět celou řadu zkoušek (laboratorních i terénních) pro vyhodnocení vlastností zemin a zhodnocení základové půdy. Přístrojové vybavení této laboratoře, ve spojení s využitím Laboratoře geotechnického monitoringu a technické seismicity a specializovaných geotechnických a hydrogeologických software umožňuje komplexní řešení praktických problémů geotechniky a podzemního stavitelství (stabilitní analýzy svahů, tunelů, násypů stavebních jam,…).

 

Součástí laboratoře mechaniky zemin jsou následující zařízení:

 

 • vibrační prosévací přístroj FRÖWAG – přístroj pro mechanické oddělení vysušených zrn zeminy pro tvorbu křivky zrnitosti částic větších než 0,06 mm
 • hustoměr – zařízení pro měření změny hustoty kapaliny a tím pro tvorbu křivky částic zrnitosti menších než 0,06 mm principem sedání kulových zrn v kapalině
 • oedometr předem a zadem zatěžovaný WAKEHAM FARRANCE – přístroj pro měření přetvárných vlastností zemin Eoed
 • smykový krabicový přístroj FRÖWAG – přístroj pro měření pevnostních vlastností zemin
 • konsolidometr CONTROLS – přístroj pro měření pevnostních a přetvárných vlastností zemin a propustnosti
 • triaxiální přístroj CONTROLS – přístroj pro měření pevnostních vlastností zemin
 • densitometr TEST SERVIS – přístroj pro měření objemové hmotnosti zemin v terénu
 • Proctorův přístroj FRÖWAG  – přístroj pro měření míry zhutnění zemin
 • Cassagrandeho miska FRÖWAG, kuželový přístroj CONTROLS – přístroje pro stanovení konzistenčních mezí zemin
 • přístroj pro CBR test FRÖWAG– uniaxiální lis do 50 kN
 • sušící pece STERICELL, BINDER – zařízení pro vysušení zemin při 105°C
 • laboratorní váhy PRECISA, KERN – max. do 20 kg, min 0,01 g
 • presiometr ROCKTEST – zařízení pro měření přetvárných vlastností zemin terénní zkouškou ve vrtech
 • statická zatěžovací deska ECM – přístroj pro zjištění přetvárných vlastností podloží terénní zkouškou
 • dynamická zatěžovací deska ECM – přístroj pro zjištění přetvárných vlastností podloží terénní zkouškou
 • penetrometr – ruční odečítání odporu zemin proti vniknutí penetračního hrotu (terénní zkouška pro stanovení pevnosti zemin)
 • penetrační souprava CONTROLS – zařízení na principu dynamické penetrace s beranem 10 - 30 kg (ruční a automatická) pro terénní zkoušku stanovení přetvárných a pevnostních vlastností zemin
 • vrtulkový přístroj pro stanovení smykové pevnosti zemin
 • vibrační pěch NTC – zařízení ke zhutňování podkladních vrstev zeminy
 • Schmidtovo kladívko – přístroj pro zjišťování pevnosti skalních hornin a betonu

 

Kontaktní osoba: doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta, (), tel: +420 597 321 946