Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra spolupracuje v rámci své pedagogické i vědecko-výzkumné činnosti s řadou specializovaných geotechnických firem, také s firmami obecnějšího stavebního zaměření a rovněž s vědecko-výzkumnými organizacemi. Mezi firmy a organizace s největším rozsahem spolupráce patří:

 • Metrostav, a.s.
 • Austin Denonator, s.r.o.
 • Český báňský úřad
 • DHI a.s.
 • Diamo, státní podnik
 • Minova Bohemia, spol. s.r.o.
 • G-Consult, spol. s.r.o.
 • SG-Geoinženýring, s.r.o.
 • Geoengineering, spol. s.r.o.
 • Státní úřad pro jadernou bezpečnost
 • Green Gas DPB, a.s.
 • Severočeské doly, a.s.
 • SG Geotechnika a.s.
 • INSET, spol. s.r.o.
 • Subterra, a.s.
 • Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)
 • K-GEO, s.r.o.
 • Unigeo, a.s.
 • Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Katedra každý rok spolupořádá mezinárodní odborný seminář „Zpevňování, kotvení a těsnění horninového masívu a stavebních konstrukcí“ a co dva roky mezinárodní konferenci „Geotechnika“ (konference a semináře).