Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Vítejte na stránkách Katedry geotechniky a podzemního stavitelství. Tyto stránky si kladou za cíl představit daný obor veřejnosti a poukázat na jeho význam ve stavitelství. Obor geotechnika je množinou mnoha disciplín, které ve vzájemné symbióze dovolují člověku pochopit principy přírodních dějů, jejichž znalost je nutná pro návrh téměř každé stavby. Mezi základní patří: geologie, mechanika hornin a zemin, zakládání staveb, geotechnické stavby, ražení důlních děl, trhací práce, modelování v geotechnice, mechanika podzemních konstrukcí, geotechnický monitoring a další. Posluchač se s každou z těchto disciplín setká během svého studia ve formě samostatného předmětu. S drobnou nadsázkou lze říci: „Jaký základ, taková stavba…“, jakožto parafráze na jisté české přísloví, které jen potvrzuje význam tohoto oboru ve stavitelství.

V případě, že se zajímáte o studium, navštivte oficiální stránky studijního oddělení Fakulty stavební, kde se dozvíte základní informace o možnostech studia. V oboru Geotechnika a podzemní stavitelství lze studovat bakalářský, magisterský a doktorský studijní program. Elitní studenti oboru mají neomezené možnosti v hledání budoucího zaměstnání, nejen v České republice, ale také v zahraničí. Mnoho absolventů tohoto oboru nalezlo svá uplatnění v nadnárodních společnostech, které působí nejen v České republice, ale také po celé Evropě, zemích Skandinávie, Islandu a dalších.

Pokud máte zájem o poradenské služby, můžete se podívat na oblasti výzkumu, nebo nabídku služeb pro praxi. Katedra Geotechniky a podzemního stavitelství také pořádá tradiční konferenci Geotechnika, která je pořádána ve spolupráci s firmou Minova Bohemia s.r.o. Navštivte tuto akci a zúčastněte se odborné diskuze, jste srdečně zváni.

Z historie katedry

Historie katedry stručně

Sekretariát katedry

Kontakt na sekretariát

Věda a výzkum

Oblasti vědecko-výzkumné činnosti katedry

Uplatnění absolventů specializace Geotechnika
Uplatnění absolventů specializace Geotechnika