Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava společně s firmou Minova Bohemia s.r.o. si vás dovolují pozvat na 19. ročník mezinárodní odborné konference Geotechnika 2024. Součástí konference bude samostatná sekce vedená zástupci firmy Minova Bohemia s.r.o., která se bude věnovat problematice zpevňování, těsnění a kotvení a bude navazovat na dřívější dlouhodobě organizované samostatné semináře v této oblasti. Organizátoři věří, že konference úspěšně naváže na předcházející ročníky a zároveň přispěje k rozvoji osobních kontaktů odborníků vědeckých, akademických, projekčních a výrobních organizací a podnikatelských subjektů z České republiky, Slovenska a dalších zemí. Odbornými garanty konference jsou doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. (VŠB-TUO) a Ing. Petr Kučera (Minova Bohemia s.r.o.). Účast na konferenci je hodnocena 2 body v rámci vzdělávání ČKAIT. Konference se koná pod záštitou České tunelářské asociace ITA-AITES.

19. - 20. 9. 2024

Horský hotel Soláň (www.hotelsolan.cz), Bzové 339, 756 05 Karolinka (GPS: 49°23'29,14"N  18°14'54,576"E)

Hlavní témata konference:

 • Nové technologie a materiály v geotechnickém, podzemním a hornickém stavitelství
 • Pokrokové metody zakládání staveb a progresivní základové konstrukce
 • Aktuální geotechnické problémy podzemního a dopravního stavitelství
 • Environmentální geotechnika a hydrogeologie (svahové poruchy a sesuvy, výsypky, zaplavovaná území, protipovodňové hráze, odkaliště, úložiště jaderného odpadu, šíření kontaminantů)
 • Energetická geotechnika (problematika geotermální energie, energetické geotechnické konstrukce, zásobníky energetických produktů apod.)
 • Geotechnický monitoring a riziková analýza v geotechnice
 • BIM v geotechnice a podzemním stavitelství
 • Vybrané problémy inženýrské geologie, geomechaniky a geofyziky v geotechnice a podzemním stavitelství
 • Výuka geotechniky na vysokých školách

Hlavní témata samostatné sekce garantované firmou Minova Bohemia s.r.o.:

 • Aplikace nových materiálů a technologií pro stabilizaci důlních děl ve složitých přírodních podmínkách a velkých hloubkách (kotvení a svorníkování, nové materiály pro stavbu základkových pasů, kombinované výztuže, bezpečnostní hráze apod.)
 • Využití moderních technologií a materiálů pro zvýšení bezpečnosti a odstraňování poruch a havárií v podzemním stavitelství a hornictví
 • Nové poznatky z oblasti materiálů a technologií pro zpevňování a těsnění horninového masivu a stavebních konstrukcí
 • Zkušenosti z realizací v oblastech hornictví, podzemního a pozemního stavitelství
 • Rozvoj technologií zpevňování a těsnění hornin a horninového masivu
 • Problematika stabilizačních opatření při ražení podzemních děl v zastavěných územích
 • Těsnění podzemních konstrukcí a izolace proti vodě

Předběžný program naleznete zde.

Formulář pro registraci účasti na konferenci je dostupný zde.

V případě zájmu o aktivní účast na konferenci zdvořile žádáme o zaslání názvu příspěvku s uvedením autorů a abstraktu své přednášky v rozsahu max. 1 strana A4 v jazyku českém, slovenském anebo anglickém nejpozději do 31. 3. 2024 na adresu sekretariátu konference hana.sedlarova@vsb.cz a jeho registraci prostřednictvím formuláře zde. Šablonu pro vypracování příspěvku naleznete zde. O přijetí přihlášeného příspěvku do odborného programu konference a požadované formě vypracování budou autoři písemně informováni do 30.4.2024. V případě přijetí příspěvku bude požadovaný termín vypracování příspěvků v rozsahu max. 6 stran A4 do 31. července 2024.

V případě zájmu o prezentaci firmy kontaktujte sekretariát semináře: hana.sedlarova@vsb.cz.
Firemní prezentace je zpoplatněna částkou 5.500,- Kč.

Důležité termíny:
31.3.2024   Zaslání anotace příspěvku do sborníku,
30.4.2024   Potvrzení akceptace příspěvku,
31.7.2024   Zaslání zpracovaného příspěvku,
31.8.2024   Uzávěrka přihlášek k účasti.
 
Poplatek za účast na konferenci je při včasné registraci (do 31. 5. 2024) 5.300,- Kč včetně DPH (€ 212). Po tomto termínu bude poplatek činit 5.700,- Kč (€ 228) při platbě do 31. 8. 2024. Účastnický poplatek zahrnuje účast na konferenci, sborník kompletních příspěvků na elektronickém nosiči, obědy 19. 9. a 20. 9. 2024, společenský večer, občerstvení v průběhu přestávek. Poplatek za doprovodnou osobu je 1.800,- Kč a zahrnuje obědy 19. 9. a 20. 9. 2024 a společenský večer. Pro studenty prezenčního studia nabízíme po předložení potvrzení o studiu možnost sníženého vložného ve výši 1.500,- Kč, zahrnující účast na konferenci, sborník kompletních příspěvků na elektronickém nosiči, obědy 19. 9. a 20. 9. 2024, občerstvení v průběhu přestávek. Při úhradě účastnického poplatku bankovním převodem zadejte do zprávy pro příjemce Vaše jméno, příjmení a název společnosti. V případě zájmu o uveřejnění příspěvku ve sborníku bez účasti na konferenci je cena 500,- Kč.

číslo účtu: 127089559/0300

Variabilní symbol: 2242401

Do poznámky k platbě prosím uveďte své jméno a názef firmy.

Každý účastník si ubytování zajišťuje a financuje individuálně (ubytování není součástí vložného).

Kapacita hotelu Soláň je již naplněna. Pro ubytování je možno využít následující zařízení:

Valašský atelier U Hofmanů
tel.: +420 571 454 075, +420 604 817 441,
e-mail: atelier-hofman@seznam.cz
www.atelier-hofman.cz
vzdálenost 500 m

Penzion Lúka
tel.: +420 739 851 122, +420 731 167 777,
e-mail: objednavky@penzion-luka.cz
www: penzion-luka.cz
vzdálenost 2,4 km

U Veselé lišky
tel.: +420 721 316 894, +420 571 644 112,
e-mail: info@uveselelisky.cz,
tkadlecova@gmail.com
www.ubytovanisolan.cz
vzdálenost 4,1 km

Grandhotel Tatra
tel: +420 576 774 450, +420 724 604 406,
e-mail: reception@grandhoteltatra.cz
www.grandhoteltatra.cz
vzdálenost 6,3 km

Penzion Na Pluskovci
tel.: +420 222 532 547,
e-mail: penzion-na-pluskovci@penzion.cz
https://penzion-na-pluskovci.penzion.cz
vzdálenost 7,6 km

Horský hotel Kyčerka
tel.: +420 731 171 312,
e-mail: horskyhotelkycerka@gmail.com
www.hotelkycerka.cz
vzdálenost 8 km

Spa hotel Lanterna
tel.: +420 571 477 300,
e-mail: lanterna@valachy.cz
www.lanterna.cz
vzdálenost 12,6 km

Wellness hotel Horal
tel.: +420 571 648 343,
e-mail: recepce@horalhotel.cz
www.hotel-horal.cz
vzdálenost 15,7 km