Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Podpora pro výuku je studentům poskytována v elektronické formě (textové dokumenty, prezentace, videa apod.), ale také v podobě odborných knih, které si lze vypůjčit v knihovně. Pedagogy je při výuce využíván celoškolký systém LMS Moodle, který slouží pro sdílení elektronických podkladů, ty jsou přístupné na základě zápisu studenta do příslušného studíjního oboru a ročníku.

V rámci výuky nejen ve specializaci Geotechnika a podzemní stavitelství se studenti také setkají s výukou v laboratořích:

Laboratoř mechaniky zemin

Laboratoř geotechnického monitoringu a technické seismicity