Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace studijního předmětu Modelování v geotechnice
Kód
FRVS2015/14
Předmět výzkumu
Při řešení geotechnických úloh se v současné době ve stále větší míře využívá matematického modelování, které napomáhá k bezpečnější a ekonomičtější realizaci staveb. Předmět Modelování v geotechnice, který je povinným předmětem v rámci studijního oboru Geotechnika , seznamuje studenty s podstatou, metodami a principy matematického modelování geotechnických úloh a využívá přitom specializované geotechnické softwary, instalované v laboratoři matematického modelování. Potřeba inovace studijního předmětu je aktuální rovněž v souvislosti rostoucího počtu studentů oboru geotechnika (od roku 2010 se počet téměř ztrojnásobil). Laboratoř matematického modelování funguje na stavební fakultě od začátku roku 2003, kdy byl celý komplex laboratoří přemístěn do nově rekonstruovaných prostor fakulty na ulici. L. Podéště a byla dále zvýšena jejich kapacita a využití v souvislosti se zavedením strukturovaného studia na FAST (nově restrukturalizovaný obor Geotechnika). Současné vybavení laboratoře je zapotřebí dále rozvíjet také v souvislosti s potřebami společenské praxe a záměry rozvoje severomoravského regionu, kde stále více roste potřeba řešit geotechnické problémy v dopravním stavitelství (vysoké násypy, silniční tunely), podzemním stavitelství (zpevňování a úprava vlastností horninového prostředí, kotvení hornin, kontrola spolehlivosti konstrukcí), environmentální geotechnice (sanace svahových deformací, zajišťování hlubokých stavebních jam), zakládání staveb na územích ohrožených záplavami a vlivem dobývání. Všechny tyto oblasti vyžadují, aby výchova geotechnický připravených inženýrů byla založena na použití moderních zkušebních a monitorovacích technologiích a hlubokých teoretických znalostech. Návrh projektu je proto založen na potřebě doplnění a zejména aktualizací specializovaných softwarů v oblasti geotechnického modelování a modelování podzemních konstrukcí tak, aby byla, mimo jiné, zajištěna kompatibilita s neustále se vyvíjejícími operačními systémy. Je nutné udržet vybavení fakulty na úrovni požadavků praxe, která své softwarové vybavení pravidelně udržuje.
Rok zahájení
2015
Rok ukončení
2015
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam