Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace studijního předmětu Průzkumné metody v geotechnice
Kód
RPP2016/33
Předmět výzkumu
Projekt si stanovuje za cíl inovaci stávajícího předmětu Průzkumné metody v geotechnice pro konkrétní studijní obor navazujícího magisterského studia. Předmět Průzkumné metody v geotechnice je cílen na studenty oboru Geotechnika (224-0202/1). V rámci uvedeného předmětu je studentům podáván výklad o metodikách a praktických úkázkách měření, které se nejčastěji používají u liniových staveb. Jejich cílem je získat přehled o podloží z hlediska stanovení základních charakteristik podloží vozovek. Vzhledem k tomu, že je potřeba akcentovat zejména praktické dovednosti studentů v uplatnění různých průzkumných a testovacích technik v různých typech horninového prostředí tvořícího v podmínkách ČR v podloží liniových staveb, soustředí se inovace tohoto předmětu (tematicky i didakticky) na v praxi uplatnitelné techniky průzkumu a testování. Vybraná témata budou doplněna terénními cvičeními, kdy si studenti sami vyzkouší aplikaci vybraných průzkumných a testovacích technik v reálném horninovém prostředí. Cíl lze definovat "Snahou o maximální přiblížení průzkumných metod v geotechnice současné praxi ve stavebnictví".
Rok zahájení
2016
Rok ukončení
2018
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam