Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Inovace výuky předmětu Geotechnický monitoring - 3D skenování a pokročilé zpracování mračen bodů
Kód
RPP2020/8
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na inovaci výuky předmětu Geotechnický monitoring o příklady využití 3D skenování geotechnických staveb. Katedra Geotechniky a podzemního stavitelství disponuje moderním 3D skenerem Leica RTC360. Tento skener slouží jak studentům geotechniky, tak i ostatním studentům studijních programů Stavební inženýrství a Architektura a stavitelství. K pokročilým analýzám mračen bodů vytvořených pomocí 3D skeneru je zapotřebí specializovaný software. V rámci projektu je plánován nákup software Carlson Point Cloud od společnosti Carlson Software, Inc., který umožní nejen rozšíření výuky předmětu Geodetický monitoring, ale zvýší také možnosti zpracování a využití mračen bodů studenty napříč studijními programy Fakulty stavební. Cílem projektu je pomocí nákupu specializovaného software Carlson Point Cloud rozšířit povědomí budoucích absolventů Stavební fakulty o možnostech, ale také limitech použití mračen bodů, a to jak v oblasti geotechniky, tak ve všech ostatních odvětvích stavitelství. Dílčím cílem projektu je tvorba studijních podkladů, které umožní porozumění a práci s 3D skeny, mračnem bodů a s jejich analýzou. Podklady budou sloužit jak při výuce, tak při zpracování absolventských prací.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam