Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Tvorba studijních materiálů nově akreditovaného předmětu BIM v geotechnice a podzemním stavitelství
Kód
RPP2020/160
Předmět výzkumu
Projekt je zaměřen na vytvoření studijních materiálů nově akreditovaného předmětu BIM v geotechnice a podzemním stavitelství. Zpracovávat a archivovat informace o stavbách v BIM (Bulding Information Modelling) bude od roku 2022 povinností pro nadlimitní veřejné zakázky dle usnesení vlády č. 958, o významu metody BIM (Building Information Modelling) pro stavební praxi v České republice. Na vlastním zpracování Koncepce se kromě MPO podílelo zejména Ministerstvo dopravy (MD), resp. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a dále experti Odborné rady pro BIM z.s. (CzBIM). Použití informačního systému pro přípravu, realizaci a následnou správu objektu je v ČR již realizováno na několika tzv. pilotních projektech. Nejčastější využití BIM je v pozemním stavitelství u objektů občanské vybavenosti ale i pro velké průmyslové areály. Uplatnění BIM v geotechnice a podzemním stavitelství je podstatně náročnější, protože musí sloučit informace o horninovém prostředí, ve kterém se stavba realizuje s informacemi o vlastní stavební konstrukci. BIM umožňuje snadněji předvídat podmínky a možnosti realizace projektů před jejich vybudováním; rychle reagovat na konstrukční změny, optimalizovat návrhy s využitím analýz, simulací a vizualizací a dodat kvalitní stavební dokumentaci. V podzemním stavitelství bude jeden z prvních pilotních projektů využití informačního modelu staveb BIM realizován při ražbách nové linky metra D v Praze. Stavba bude realizována od roku 2019 do roku cca 2025. V zahraniční je již informační model staveb BIM u podzemních staveb také používán. Proto je důležité, aby studenti specializace Geotechnika a podzemní stavitelství měli důkladný přehled nejen o obecném pojetí informačního modelu staveb BIM, ale také o jeho specificích v oboru geotechniky a podzemního stavitelství. Katedra geotechniky a podzemního stavitelství má bohaté zkušenosti z implementace modelů horninového prostředí a geotechnických konstrukcí v rámci simulací interakce heterogenního horninového prostředí s antropogenními zásahy do něho samotného či konstrukcemi v něm realizovaných. Cílem projektu je podpora výuky a rozvoje BIM v geotechnice a podzemním stavitelství. Pro studenty budou vytvořeny digitální studijní materiály přístupné z internetových stránek katedry geotechniky a podzemního stavitelství.
Rok zahájení
2020
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Projekty FRVŠ (MŠMT)
Kategorie
Obecná forma (normální záznam)
Typ
Projekty FRVŠ, RPP projekty
Řešitel
Zpět na seznam