Spolupráce FAST s významnou norskou univerzitou

Spolupráce FAST s významnou norskou univerzitou
Důležité setkání proběhlo 15. ledna tohoto roku na půdě Fakulty stavební VŠB - Technické univerzity Ostrava, kdy se setkali vedoucí pracovníci FAST se zástupci norské partnerské University of Stavanger.

S manažerem pro vnější vztahy p. Terje Frøilandem (Faculty of Science and Technology) a profesory z Department of Mechanical and Structural Engineering and Materials Science (Tor Henning Hemmingsen a Sudath Chaminda Siriwardane Siriwardane Arachchilage) byla prodiskutována stávající, ale i nová výzkumná témata zajímavá pro obě fakulty. Jejich zaměření směřují na možnost přípravy projektů ve výzvách Horizon 2020 či Norských fondech. Kromě mnoha jiných témat byly představeny také nabídky předmětů vyučovaných v anglickém jazyce na obou fakultách.

V rámci neformálních setkání s vedoucími kateder a dalšími pověřenými zástupci FAST hosté navštívili Laboratoř stavebních hmot, Laboratoř geotechniky, Experimentální stavební centrum a Výzkumné centrum dřevostaveb. Detailně se zajímali o možnosti praktické výuky, které naši studenti mají.

Byly definovány společné oblasti výzkumu, kterými mohou být témata v oblastech BIM – Smart cities, navrhování mostních konstrukcí, testování nových stavebních materiálů, bezpečnosti staveb, výstavby tunelů a ostatních geotechnických konstrukcí, stavební mechaniky, degradací ocelových a betonových konstrukcí, lomové mechaniky, a jiné.

Jednání se zahraničními hosty přineslo nové podněty, které budou předmětem dalších jednání a budoucí spolupráce. Celodenní, intenzivní jednání bylo zakončeno společnou slavnostní večeří. 

Text:

Mgr. Marcela Maturová
Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.

Foto:

Mgr. Marek Hýža 

Vloženo: 24. 1. 2019
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 200 - Děkanát FAST
Zpět