Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta stavební

Termín Název Poznámka
28.02.2023 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium - ukončení v ZS NMgr. - Stavební inženýrství Termín zadání DP studentům 1. ročníku
18.08.2023 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2023 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2023 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2023 Začátek akademického roku
18.09.2023 Začátek výuky v zimním semestru
02.10.2023 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
02.10.2023 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
02.10.2023 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
15.10.2023 - 31.10.2023 Ubytovací stipendium - podání žádosti za období červenec - prosinec
31.10.2023 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
31.10.2023 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium NMgr. - Architektura a stavitelství Termín zadání DP
16.11.2023 Slavnostní vědecká rada
30.11.2023 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium - ukončení v ZS NMgr. - Stavební inženýrství Termín odevzdání DP
16.12.2023 Konec výuky v zimním semestru
18.12.2023 - 27.01.2024 Zkouškové období zimního semestru
24.12.2023 - 01.01.2024 Vánoční prázdniny
29.01.2024 - 18.02.2024 Zimní prázdniny
19.02.2024 Začátek výuky v letním semestru
04.03.2024 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
04.03.2024 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
04.03.2024 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
05.03.2024 Kariéra PLUS
21.03.2024 Slavnostní vědecká rada
01.04.2024 - 15.04.2024 Ubytovací stipendium - podání žádosti za období leden - červen
25.04.2024 Sportovní den
13.05.2024 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
13.05.2024 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium NMgr. - Architektura a stavitelství Termín odevzdání DP
18.05.2024 Konec výuky v letním semestru
20.05.2024 - 30.06.2024 Zkouškové období letního semestru
01.07.2024 - 31.08.2024 Období letních prázdnin
15.08.2024 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2024 Konec akademického roku

Základní členění akademického roku

Termín Název Poznámka
01.09.2023 - 31.08.2024 Trvání akademického roku
18.09.2023 - 16.12.2023 Výuka v zimním semestru (ZS)
15.10.2023 - 31.10.2023 Ubytovací stipendium - podání žádosti za období červenec - prosinec
11.12.2023 - 16.12.2023 Stanovený termín pro udělení Z a KZ za ZS
18.12.2023 - 27.01.2024 Zkouškové období ZS
24.12.2023 - 01.01.2024 Vánoční prázdniny
29.01.2024 Kontrola prezenčního a kombinovaného studia za ZS - 1. ročník Bc.
29.01.2024 - 18.02.2024 Zimní prázdniny
19.02.2024 - 18.05.2024 Výuka v letním semestru (LS)
15.04.2024 - 30.04.2024 Ubytovací stipendium - podání žádosti za období leden - červen
20.05.2024 - 30.06.2024 Zkouškové období LS
27.05.2024 - 01.06.2024 Stanovený termín pro udělení Z a KZ za LS
30.06.2024 Mezní termín pro udělení Z a KZ za akademický rok
01.07.2024 Kontrola studia 1. - 3. ročníku Bc. a 1. ročníku Mgr. studia
01.07.2024 - 31.08.2024 Hlavní prázdniny
15.08.2024 Roční hodnocení doktoranda (odevzdání doktorandem)
31.08.2024 Konec akademického roku

Závěr studia studentů 4. ročníku FAST v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
31.10.2023 Zadání bakalářských prací
19.02.2024 - 06.04.2024 Výuka v letním semestru
08.04.2024 - 03.05.2024 Zkouškové období letního semestru
06.05.2024 Závěrečná kontrola studia a odevzdání bakalářských prací
03.06.2024 - 07.06.2024 Státní závěrečné zkoušky

Závěr studia studentů 2. ročníku FAST v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství

Termín Název Poznámka
28.02.2023 Termín zadání DP studentům 1. ročníku
18.09.2023 - 27.10.2023 Výuka v zimním semestru
30.10.2023 - 24.11.2023 Zkouškové období zimního semestru 2. ročníku
30.11.2023 Závěrečná kontrola studia a odevzdání diplomových prací
08.01.2024 - 12.01.2024 Státní závěrečné zkoušky

Závěr studia studentů 2. ročníku FAST v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a stavitelství

Termín Název Poznámka
31.10.2023 Zadání diplomových prací - architektura
19.02.2024 - 06.04.2024 Výuka v letním semestru
08.04.2024 - 03.05.2024 Zkouškové období letního semestru
06.05.2024 Závěrečná kontrola studia a odevzdání diplomových prací
07.06.2024 Státní závěrečné zkoušky

Důležité termíny

Termín Název Poznámka
06.10.2023 Imatrikulace
24.10.2023 Hod cihlou
16.11.2023 Slavnostní Vědecká rada VŠB - TU Ostrava
05.03.2024 Veletrh Kariéra +
21.03.2024 Slavnostní Vědecká rada VŠB - TU Ostrava
25.04.2024 Sportovní den