Fakulta stavební

Termín Název Poznámka
18.08.2018 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2018 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2018 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2018 Začátek akademického roku
17.09.2018 Začátek výuky v zimním semestru
01.10.2018 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
01.10.2018 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
01.10.2018 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
31.10.2018 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
31.10.2018 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
15.11.2018 Slavnostní vědecká rada
26.11.2018 - 10.02.2019 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
26.11.2018 - 16.12.2018 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
30.11.2018 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium - ukončení v ZS
22.12.2018 Konec výuky v zimním semestru
23.12.2018 - 06.01.2019 Vánoční prázdniny
07.01.2019 - 10.02.2019 Zkouškové období zimního semestru
08.02.2019 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
08.02.2019 Období promocí - ukončení v ZS
11.02.2019 Začátek výuky v letním semestru
25.02.2019 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
25.02.2019 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
25.02.2019 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magistrerské studium)
28.02.2019 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium - ukončení v ZS
12.03.2019 Kariéra PLUS
28.03.2019 Slavnostní vědecká rada
25.04.2019 Sportovní den
06.05.2019 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
06.05.2019 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
19.05.2019 Konec výuky v letním semestru
20.05.2019 - 07.07.2019 Zkouškové období letního semestru
27.05.2019 - 07.07.2019 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
03.06.2019 - 11.08.2019 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
21.06.2019 Poslední den promoce na fakultě - Bc. studium
21.06.2019 Poslední den promoce na fakultě - N - Ing. studium
08.07.2019 - 31.08.2019 Období letních prázdnin
08.07.2019 - 26.07.2019 Mezinárodní letní škola
10.07.2019 Kontrola studia po akademickém roce
15.08.2019 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2019 Konec akademického roku

Základní členění akademického roku

Termín Název Poznámka
01.09.2018 - 31.08.2019 Trvání akademického roku
17.09.2018 - 21.12.2018 Výuka v zimním semestru (ZS)
17.12.2018 - 21.12.2018 Stanovený termín pro udělení Z a KZ za ZS
22.12.2018 - 06.01.2019 Vánoční prázdniny
07.01.2019 - 08.02.2019 Zkouškové období ZS
08.02.2019 Kontrola prezenčního studia za ZS - 1. ročník Bc.
11.02.2019 - 17.05.2019 Výuka v letním semestru (LS)
13.05.2019 - 17.05.2019 Stanovený termín pro udělení Z a KZ za LS
20.05.2019 - 07.07.2019 Zkouškové období LS
08.07.2019 - 31.08.2019 Hlavní prázdniny
10.07.2019 Mezní termín pro konání zkoušek
10.07.2019 Mezní termín pro udělení Z a KZ
10.07.2019 Kontrola studia 1. - 3. ročníku Bc. a 1. ročníku Mgr. studia
31.08.2019 Konec akademického roku

Závěr studia studentů 4. ročníku FAST v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
31.10.2018 Zadání bakalářských prací
11.02.2019 - 29.03.2019 Výuka v letním semestru
01.04.2019 - 03.05.2019 Zkouškové období letního semestru
06.05.2019 Závěrečná kontrola studia a odevzdání bakalářských prací
27.05.2019 - 31.05.2019 Státní závěrečné zkoušky
21.06.2019 Slavnostní promoce absolventů FAST

Přijímací řízení uchazečů o bakalářské studium v programu Stavební inženýrství

Termín Název Poznámka
31.03.2019 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2019 - 30.06.2019 Přijímací řízení
01.07.2019 - 30.09.2019 Zápis přijatých uchazečů

Přijímací řízení uchazečů o bakalářské studium v programu Architektura a stavitelství

Termín Název Poznámka
31.03.2019 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2019 - 30.06.2019 Přijímací řízení
01.07.2019 - 30.09.2019 Zápis přijatých uchazečů

Závěr studia studentů 2. ročníku FAST v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství

Termín Název Poznámka
17.09.2018 - 02.11.2018 Výuka v zimním semestru
05.11.2018 - 30.11.2018 Zkouškové období zimního semestru 2. ročníku
30.11.2018 Závěrečná kontrola studia a odevzdání diplomových prací
07.01.2019 - 11.01.2019 Státní závěrečné zkoušky
08.02.2019 Slavnostní promoce absolventů FAST
28.02.2019 Termín zadání DP studentům 1. ročníku

Závěr studia studentů 2. ročníku FAST v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a stavitelství

Termín Název Poznámka
31.10.2018 Zadání diplomových prací - architektura
11.02.2019 - 29.03.2019 Výuka v letním semestru
01.04.2019 - 03.05.2019 Zkouškové období letního semestru
06.05.2019 Závěrečná kontrola studia a odevzdání diplomových prací
31.05.2019 Státní závěrečné zkoušky
21.06.2019 Slavnostní promoce absolventů FAST

Přijímací řízení uchazečů o navazující magisterské studium

Termín Název Poznámka
30.04.2019 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2019 - 30.06.2019 Přijímací zkoušky programu Stavební inženýrství
01.06.2019 - 30.06.2019 Přijímací zkoušky programu Archtektura a stavitelství
01.07.2019 - 30.09.2019 Zápis přijatých uchazečů

Přijímací řízení uchazečů o doktorské studium v prezenční a kombinované formě pro tento akademický rok

Termín Název Poznámka
30.11.2018 Termín podání přihlášek ke studiu
01.12.2018 - 21.12.2018 Přijímací řízení
01.02.2019 - 28.02.2019 Zápis přijatých uchazečů

Přijímací řízení uchazečů o doktorské studium v prezenční a kombinované formě

Termín Název Poznámka
31.05.2019 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2019 - 30.06.2019 Přijímací řízení
01.09.2019 - 30.09.2019 Zápis přijatých uchazečů

Důležité termíny

Termín Název Poznámka
15.11.2018 Slavnostní Vědecká rada VŠB - TU Ostrava
28.03.2019 Slavnostní Vědecká rada VŠB - TU Ostrava
25.04.2019 Sportovní den