Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta stavební

Termín Název Poznámka
18.08.2022 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2022 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2022 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2022 Začátek akademického roku
19.09.2022 Začátek výuky v zimním semestru
03.10.2022 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
03.10.2022 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
03.10.2022 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
15.10.2022 - 31.10.2022 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období červenec - prosinec
31.10.2022 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
31.10.2022 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium NMgr. - Architektura a stavitelství Termín zadání DP
10.11.2022 Slavnostní vědecká rada
21.11.2022 - 05.02.2023 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
28.11.2022 - 20.12.2022 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
30.11.2022 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium - ukončení v ZS NMgr. - Stavební inženýrství Termín odevzdání DP
10.12.2022 Konec výuky v zimním semestru
12.12.2022 - 21.01.2023 Zkouškové období zimního semestru
24.12.2022 - 01.01.2023 Vánoční prázdniny
22.01.2023 - 26.02.2023 Zimní prázdniny
27.02.2023 Začátek výuky v letním semestru
28.02.2023 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium - ukončení v ZS NMgr. - Stavební inženýrství Termín zadání DP studentům 1. ročníku
13.03.2023 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
13.03.2023 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
13.03.2023 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
14.03.2023 Kariéra PLUS
23.03.2023 Slavnostní vědecká rada
15.04.2023 - 30.04.2023 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období leden - červen
26.04.2023 Sportovní den
02.05.2023 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
02.05.2023 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium NMgr. - Architektura a stavitelství Termín odevzdání DP
13.05.2023 Konec výuky v letním semestru
15.05.2023 - 01.07.2023 Zkouškové období letního semestru
15.05.2023 - 18.06.2023 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
22.05.2023 - 02.07.2023 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
02.07.2023 - 31.08.2023 Období letních prázdnin
15.08.2023 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2023 Konec akademického roku

Základní členění akademického roku

Termín Název Poznámka
01.09.2022 - 31.08.2023 Trvání akademického roku
19.09.2022 - 10.12.2022 Výuka v zimním semestru (ZS)
15.10.2022 - 31.10.2022 Ubytovací stipendium - podání žádosti za období leden - červen
05.12.2022 - 10.12.2022 Stanovený termín pro udělení Z a KZ za ZS
12.12.2022 - 21.01.2023 Zkouškové období ZS
24.12.2022 - 01.01.2023 Vánoční prázdniny
21.01.2023 Kontrola prezenčního a kombinovaného studia za ZS - 1. ročník Bc.
21.01.2023 - 26.02.2023 Zimní prázdniny
27.02.2023 - 13.05.2023 Výuka v letním semestru (LS)
15.04.2023 - 30.04.2023 Ubytovací stipendium - podání žádosti za období červenec - prosinec
09.05.2023 - 13.05.2023 Stanovený termín pro udělení Z a KZ za LS
15.05.2023 - 01.07.2023 Zkouškové období LS
01.07.2023 Mezní termín pro udělení Z a KZ za akademický rok
02.07.2023 - 31.08.2023 Hlavní prázdniny
03.07.2023 Kontrola studia 1. - 3. ročníku Bc. a 1. ročníku Mgr. studia
15.08.2023 Roční hodnocení doktoranda (odevzdání doktorandem)
31.08.2023 Konec akademického roku

Závěr studia studentů 4. ročníku FAST v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
31.10.2022 Zadání bakalářských prací
27.02.2023 - 25.03.2023 Výuka v letním semestru
27.03.2023 - 28.04.2023 Zkouškové období letního semestru
02.05.2023 Závěrečná kontrola studia a odevzdání bakalářských prací
29.05.2023 - 02.06.2023 Státní závěrečné zkoušky
16.06.2023 Slavnostní promoce absolventů FAST

Přijímací řízení uchazečů o bakalářské studium

Termín Název Poznámka
31.03.2023 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2023 - 30.06.2023 Přijímací řízení
01.07.2023 - 30.09.2023 Zápis přijatých uchazečů

Závěr studia studentů 2. ročníku FAST v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství

Termín Název Poznámka
19.09.2022 - 05.11.2022 Výuka v zimním semestru
07.11.2022 - 02.12.2022 Zkouškové období zimního semestru 2. ročníku
30.11.2022 Závěrečná kontrola studia a odevzdání diplomových prací
09.01.2023 - 13.01.2023 Státní závěrečné zkoušky
31.01.2023 Slavnostní promoce absolventů FAST
28.02.2023 Termín zadání DP studentům 1. ročníku

Závěr studia studentů 2. ročníku FAST v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a stavitelství

Termín Název Poznámka
31.10.2022 Zadání diplomových prací - architektura
27.02.2023 - 25.03.2023 Výuka v letním semestru
27.03.2023 - 28.04.2023 Zkouškové období letního semestru
02.05.2023 Závěrečná kontrola studia a odevzdání diplomových prací
02.06.2023 Státní závěrečné zkoušky
16.06.2023 Slavnostní promoce absolventů FAST

Přijímací řízení uchazečů o navazující magisterské studium

Termín Název Poznámka
31.03.2023 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2023 - 30.06.2023 Přijímací zkoušky programu Stavební inženýrství červen 2023
01.06.2023 - 30.06.2023 Přijímací zkoušky programu Archtektura a stavitelství červen 2023
01.07.2023 - 30.09.2023 Zápis přijatých uchazečů červenec - září 2023

Přijímací řízení uchazečů o doktorské studium v prezenční a kombinované formě pro tento akademický rok

Termín Název Poznámka
30.11.2022 Termín podání přihlášek ke studiu
01.12.2022 - 31.12.2022 Přijímací řízení prosinec 2022
01.02.2023 - 28.02.2023 Zápis přijatých uchazečů únor 2023

Přijímací řízení uchazečů o doktorské studium v prezenční a kombinované formě

Termín Název Poznámka
31.05.2023 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2023 - 30.06.2023 Přijímací řízení červen 2023
01.09.2023 - 30.09.2023 Zápis přijatých uchazečů září 2023

Důležité termíny

Termín Název Poznámka
10.11.2022 Slavnostní Vědecká rada VŠB - TU Ostrava
14.03.2023 Veletrh Kariéra +
23.03.2023 Slavnostní Vědecká rada VŠB - TU Ostrava
12.04.2023 Míchačka
26.04.2023 Sportovní den
02.06.2023 FAST OFF