Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta stavební

Termín Název Poznámka
18.08.2020 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2020 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2020 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2020 Začátek akademického roku
14.09.2020 Začátek výuky v zimním semestru
28.09.2020 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
28.09.2020 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
28.09.2020 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
12.11.2020 Slavnostní vědecká rada
23.11.2020 - 08.02.2021 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
30.11.2020 - 20.12.2020 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
19.12.2020 Konec výuky v zimním semestru
20.12.2020 - 03.01.2021 Vánoční prázdniny
04.01.2021 - 06.02.2021 Zkouškové období zimního semestru
08.02.2021 Začátek výuky v letním semestru
22.02.2021 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
22.02.2021 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
22.02.2021 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
10.03.2021 - 12.03.2021 Kariéra PLUS (online)
25.03.2021 Slavnostní vědecká rada
15.05.2021 Konec výuky v letním semestru
17.05.2021 - 03.07.2021 Zkouškové období letního semestru
23.05.2021 - 04.07.2021 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
24.05.2021 - 27.06.2021 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
04.07.2021 - 31.08.2021 Období letních prázdnin
15.08.2021 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2021 Konec akademického roku

Základní členění akademického roku

Termín Název Poznámka
01.09.2020 - 31.08.2021 Trvání akademického roku
14.09.2020 - 19.12.2020 Výuka v zimním semestru (ZS)
13.12.2020 - 19.12.2020 Stanovený termín pro udělení Z a KZ za ZS
20.12.2020 - 03.01.2021 Vánoční prázdniny
04.01.2021 - 06.02.2021 Zkouškové období ZS
05.02.2021 Kontrola prezenčního a kombinovaného studia za ZS - 1. ročník Bc.
08.02.2021 - 15.05.2021 Výuka v letním semestru (LS)
10.05.2021 - 15.05.2021 Stanovený termín pro udělení Z a KZ za LS
17.05.2021 - 03.07.2021 Zkouškové období LS
03.07.2021 Mezní termín pro udělení Z a KZ a ZK za akademický rok
04.07.2021 - 31.08.2021 Hlavní prázdniny
07.07.2021 Kontrola studia 1. - 3. ročníku Bc. a 1. ročníku Mgr. studia
15.08.2021 Roční hodnocení doktoranda (odevzdání doktorandem)
31.08.2021 Konec akademického roku

Závěr studia studentů 4. ročníku FAST v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
30.10.2020 Zadání bakalářských prací
08.02.2021 - 26.03.2021 Výuka v letním semestru
29.03.2021 - 30.04.2021 Zkouškové období letního semestru
30.04.2021 Závěrečná kontrola studia a odevzdání bakalářských prací
24.05.2021 - 28.05.2021 Státní závěrečné zkoušky
14.06.2021 Slavnostní promoce absolventů FAST

Přijímací řízení uchazečů o bakalářské studium

Termín Název Poznámka
31.03.2021 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2021 - 30.06.2021 Přijímací řízení
01.07.2021 - 30.09.2021 Zápis přijatých uchazečů

Závěr studia studentů 2. ročníku FAST v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství

Termín Název Poznámka
14.09.2020 - 30.10.2020 Výuka v zimním semestru
02.11.2020 - 27.11.2020 Zkouškové období zimního semestru 2. ročníku
27.11.2020 Závěrečná kontrola studia a odevzdání diplomových prací
04.01.2021 - 08.01.2021 Státní závěrečné zkoušky
26.02.2021 Termín zadání DP studentům 1. ročníku
14.06.2021 Slavnostní promoce absolventů FAST

Závěr studia studentů 2. ročníku FAST v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a stavitelství

Termín Název Poznámka
30.10.2020 Zadání diplomových prací - architektura
08.02.2021 - 26.03.2021 Výuka v letním semestru
29.03.2021 - 30.04.2021 Zkouškové období letního semestru
30.04.2021 Závěrečná kontrola studia a odevzdání diplomových prací
28.05.2021 Státní závěrečné zkoušky
14.06.2021 Slavnostní promoce absolventů FAST

Přijímací řízení uchazečů o navazující magisterské studium

Termín Název Poznámka
31.03.2021 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2021 - 30.06.2021 Přijímací zkoušky programu Stavební inženýrství
01.06.2021 - 30.06.2021 Přijímací zkoušky programu Archtektura a stavitelství
01.07.2021 - 30.09.2021 Zápis přijatých uchazečů

Přijímací řízení uchazečů o doktorské studium v prezenční a kombinované formě pro tento akademický rok

Termín Název Poznámka
30.11.2020 Termín podání přihlášek ke studiu
01.12.2020 - 18.12.2020 Přijímací řízení
01.02.2021 - 26.02.2021 Zápis přijatých uchazečů

Přijímací řízení uchazečů o doktorské studium v prezenční a kombinované formě

Termín Název Poznámka
31.05.2021 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2021 - 30.06.2021 Přijímací řízení
01.09.2021 - 30.09.2021 Zápis přijatých uchazečů

Důležité termíny

Termín Název Poznámka
07.10.2020 Technika Run
12.11.2020 Slavnostní Vědecká rada VŠB - TU Ostrava
27.11.2020 Noc vědců
10.03.2021 - 12.03.2021 Veletrh Kariéra + Akce bude probíhat on-line formou.
25.03.2021 Slavnostní Vědecká rada VŠB - TU Ostrava
20.05.2021 SVOČ - mezinárodní kolo