Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta stavební

Termín Název Poznámka
18.08.2023 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2023 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2023 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2023 Začátek akademického roku
18.09.2023 Začátek výuky v zimním semestru
02.10.2023 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
02.10.2023 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
02.10.2023 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
15.10.2023 - 06.11.2023 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období červenec - prosinec
31.10.2023 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
31.10.2023 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium NMgr. - Architektura a stavitelství a BIM inženýring - Termín zadání DP
16.11.2023 Slavnostní vědecká rada
27.11.2023 - 17.12.2023 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
30.11.2023 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium - ukončení v ZS NMgr. - Stavební inženýrství Termín odevzdání DP
13.12.2023 - 27.01.2024 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
16.12.2023 Konec výuky v zimním semestru
18.12.2023 - 27.01.2024 Zkouškové období zimního semestru
24.12.2023 - 01.01.2024 Vánoční prázdniny
29.01.2024 - 18.02.2024 Zimní prázdniny
19.02.2024 Začátek výuky v letním semestru
28.02.2024 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium - ukončení v ZS NMgr. - Stavební inženýrství Termín zadání DP studentům 1. ročníku
04.03.2024 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
04.03.2024 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
04.03.2024 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
05.03.2024 Kariéra PLUS
21.03.2024 Slavnostní vědecká rada
01.04.2024 - 15.04.2024 (23:59) Ubytovací stipendium - podání žádosti za období leden - červen
25.04.2024 Sportovní den
29.04.2024 - 30.06.2024 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
06.05.2024 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
06.05.2024 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium NMgr. - Architektura a stavitelství a BIM inženýring - Termín odevzdání DP
18.05.2024 Konec výuky v letním semestru
20.05.2024 - 30.06.2024 Zkouškové období letního semestru
01.07.2024 - 31.08.2024 Období letních prázdnin
15.08.2024 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2024 Konec akademického roku

Základní členění akademického roku

Termín Název Poznámka
01.09.2023 - 31.08.2024 Trvání akademického roku
18.09.2023 - 16.12.2023 Výuka v zimním semestru (ZS)
15.10.2023 - 31.10.2023 Ubytovací stipendium - podání žádosti za období červenec - prosinec
11.12.2023 - 16.12.2023 Stanovený termín pro udělení Z a KZ za ZS
18.12.2023 - 27.01.2024 Zkouškové období ZS
24.12.2023 - 01.01.2024 Vánoční prázdniny
29.01.2024 Kontrola prezenčního a kombinovaného studia za ZS - 1. ročník Bc.
29.01.2024 - 18.02.2024 Zimní prázdniny
19.02.2024 - 18.05.2024 Výuka v letním semestru (LS)
15.04.2024 - 30.04.2024 Ubytovací stipendium - podání žádosti za období leden - červen
20.05.2024 - 30.06.2024 Zkouškové období LS
27.05.2024 - 01.06.2024 Stanovený termín pro udělení Z a KZ za LS
30.06.2024 Mezní termín pro udělení Z a KZ za akademický rok
01.07.2024 Kontrola studia 1. - 3. ročníku Bc. a 1. ročníku Mgr. studia
01.07.2024 - 31.08.2024 Hlavní prázdniny
15.08.2024 Roční hodnocení doktoranda (odevzdání doktorandem)
31.08.2024 Konec akademického roku

Závěr studia studentů 4. ročníku FAST v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
31.10.2023 Zadání bakalářských prací
19.02.2024 - 06.04.2024 Výuka v letním semestru
08.04.2024 - 03.05.2024 Zkouškové období letního semestru
06.05.2024 Závěrečná kontrola studia a odevzdání bakalářských prací
03.06.2024 - 07.06.2024 Státní závěrečné zkoušky
21.06.2024 Slavnostní promoce absolventů FAST

Závěr studia studentů 2. ročníku FAST v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství

Termín Název Poznámka
18.09.2023 - 27.10.2023 Výuka v zimním semestru
30.10.2023 - 24.11.2023 Zkouškové období zimního semestru 2. ročníku
30.11.2023 Závěrečná kontrola studia a odevzdání diplomových prací
08.01.2024 - 12.01.2024 Státní závěrečné zkoušky
25.01.2024 Slavnostní promoce absolventů FAST
28.02.2024 Termín zadání DP studentům 1. ročníku

Závěr studia studentů 2. ročníku FAST v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a stavitelství a BIM inženýring

Termín Název Poznámka
31.10.2023 Zadání diplomových prací - architektura a BIM inženýring
19.02.2024 - 06.04.2024 Výuka v letním semestru
08.04.2024 - 03.05.2024 Zkouškové období letního semestru
06.05.2024 Závěrečná kontrola studia a odevzdání diplomových prací
07.06.2024 Státní závěrečné zkoušky
21.06.2024 Slavnostní promoce absolventů FAST

Důležité termíny

Termín Název Poznámka
06.10.2023 Imatrikulace
24.10.2023 Hod cihlou
16.11.2023 Slavnostní Vědecká rada VŠB - TU Ostrava
05.03.2024 Veletrh Kariéra +
21.03.2024 Slavnostní Vědecká rada VŠB - TU Ostrava
03.04.2024 Míchačka
25.04.2024 Sportovní den
07.06.2024 FAST OFF