VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FAST Fakulta stavební

Fakulta stavební

Termín Název Poznámka
18.08.2018 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2018 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2018 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2018 Začátek akademického roku
17.09.2018 Začátek výuky v zimním semestru
01.10.2018 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
01.10.2018 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
01.10.2018 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
31.10.2018 Datum zadání závěrečných prací - Bc. studium
31.10.2018 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium
15.11.2018 Slavnostní vědecká rada
26.11.2018 - 10.02.2019 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
26.11.2018 - 16.12.2018 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
30.11.2018 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium - ukončení v ZS
22.12.2018 Konec výuky v zimním semestru
23.12.2018 - 06.01.2019 Vánoční prázdniny
07.01.2019 - 10.02.2019 Zkouškové období zimního semestru
08.02.2019 Kontrola studia po 1.semestru (pro I ročník)
08.02.2019 Období promocí - ukončení v ZS
11.02.2019 Začátek výuky v letním semestru
25.02.2019 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
25.02.2019 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
25.02.2019 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magistrerské studium)
28.02.2019 Datum zadání závěrečných prací - N - Ing. studium - ukončení v ZS
12.03.2019 Kariéra PLUS
28.03.2019 Slavnostní vědecká rada
25.04.2019 Sportovní den
06.05.2019 Termín odevzdání závěrečných prací - Bc. studium
06.05.2019 Termín odevzdání závěrečných prací - N - Ing. studium
19.05.2019 Konec výuky v letním semestru
20.05.2019 - 07.07.2019 Zkouškové období letního semestru
27.05.2019 - 07.07.2019 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
21.06.2019 Poslední den promoce na fakultě - Bc. studium
21.06.2019 Poslední den promoce na fakultě - N - Ing. studium
08.07.2019 - 31.08.2019 Období letních prázdnin
08.07.2019 - 26.07.2019 Mezinárodní letní škola
10.07.2019 Kontrola studia po akademickém roce
15.08.2019 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2019 Konec akademického roku

Základní členění akademického roku

Termín Název Poznámka
01.09.2018 - 31.08.2019 Trvání akademického roku
17.09.2018 - 21.12.2018 Výuka v zimním semestru (ZS)
17.12.2018 - 21.12.2018 Stanovený termín pro udělení Z a KZ za ZS
22.12.2018 - 06.01.2019 Vánoční prázdniny
07.01.2019 - 08.02.2019 Zkouškové období ZS
08.02.2019 Mezní termín pro udělení Z a KZ za ZS
08.02.2019 Kontrola prezenčního studia za ZS - 1. ročník Bc.
11.02.2019 - 17.05.2019 Výuka v letním semestru (LS)
13.05.2019 - 17.05.2019 Stanovený termín pro udělení Z a KZ za LS
20.05.2019 - 07.07.2019 Zkouškové období LS
08.07.2019 - 31.08.2019 Hlavní prázdniny
10.07.2019 Mezní termín pro konání zkoušek za ZS
10.07.2019 Mezní termín pro udělení Z a KZ za LS
10.07.2019 Kontrola studia 1. - 3. ročníku Bc. a 1. ročníku Mgr. studia
31.08.2019 Konec akademického roku

Závěr studia studentů 4. ročníku FAST v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
31.10.2018 Zadání bakalářských prací
11.02.2019 - 29.03.2019 Výuka v letním semestru
01.04.2019 - 03.05.2019 Zkouškové období letního semestru
06.05.2019 Závěrečná kontrola studia a odevzdání bakalářských prací
27.05.2019 - 31.05.2019 Státní závěrečné zkoušky
21.06.2019 Slavnostní promoce absolventů FAST

Přijímací řízení uchazečů o bakalářské studium v programu Stavební inženýrství

Termín Název Poznámka
31.03.2019 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2019 - 30.06.2019 Přijímací řízení
01.07.2019 - 30.09.2019 Zápis přijatých uchazečů

Přijímací řízení uchazečů o bakalářské studium v programu Architektura a stavitelství

Termín Název Poznámka
31.03.2019 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2019 - 30.06.2019 Přijímací řízení
01.07.2019 - 30.09.2019 Zápis přijatých uchazečů

Závěr studia studentů 2. ročníku FAST v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství

Termín Název Poznámka
17.09.2018 - 02.11.2018 Výuka v zimním semestru
05.11.2018 - 30.11.2018 Zkouškové období zimního semestru 2. ročníku
30.11.2018 Závěrečná kontrola studia a odevzdání diplomových prací
07.01.2019 - 11.01.2019 Státní závěrečné zkoušky
08.02.2019 Slavnostní promoce absolventů FAST
28.02.2019 Termín zadání DP studentům 1. ročníku

Závěr studia studentů 2. ročníku FAST v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a stavitelství

Termín Název Poznámka
31.10.2018 Zadání diplomových prací - architektura
11.02.2019 - 29.03.2019 Výuka v letním semestru
01.04.2019 - 03.05.2019 Zkouškové období letního semestru
06.05.2019 Závěrečná kontrola studia a odevzdání diplomových prací
31.05.2019 Státní závěrečné zkoušky
21.06.2019 Slavnostní promoce absolventů FAST

Přijímací řízení uchazečů o navazující magisterské studium

Termín Název Poznámka
30.04.2019 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2019 - 30.06.2019 Přijímací zkoušky programu Stavební inženýrství
01.06.2019 - 30.06.2019 Přijímací zkoušky programu Archtektura a stavitelství
01.07.2019 - 30.09.2019 Zápis přijatých uchazečů

Přijímací řízení uchazečů o doktorské studium v prezenční a kombinované formě pro tento akademický rok

Termín Název Poznámka
30.11.2018 Termín podání přihlášek ke studiu
01.12.2018 - 21.12.2018 Přijímací řízení
01.02.2019 - 28.02.2019 Zápis přijatých uchazečů

Přijímací řízení uchazečů o doktorské studium v prezenční a kombinované formě

Termín Název Poznámka
31.05.2019 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2019 - 30.06.2019 Přijímací řízení
01.09.2019 - 30.09.2019 Zápis přijatých uchazečů

Důležité termíny

Termín Název Poznámka
15.11.2018 Slavnostní Vědecká rada VŠB - TU Ostrava
28.03.2019 Slavnostní Vědecká rada VŠB - TU Ostrava
25.04.2019 Sportovní den