Fakulta stavební

Termín Název Poznámka
18.08.2019 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2019 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2019 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2019 Začátek akademického roku
16.09.2019 Začátek výuky v zimním semestru
30.09.2019 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
30.09.2019 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
30.09.2019 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
14.11.2019 Slavnostní vědecká rada
25.11.2019 - 09.02.2020 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
25.11.2019 - 15.12.2019 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
21.12.2019 Konec výuky v zimním semestru
22.12.2019 - 05.01.2020 Vánoční prázdniny
06.01.2020 - 09.02.2020 Zkouškové období zimního semestru
10.02.2020 Začátek výuky v letním semestru
24.02.2020 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
24.02.2020 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
24.02.2020 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magistrerské studium)
10.03.2020 Kariéra PLUS
26.03.2020 Slavnostní vědecká rada
29.04.2020 Sportovní den
17.05.2020 Konec výuky v letním semestru
18.05.2020 - 05.07.2020 Zkouškové období letního semestru
24.05.2020 - 05.07.2020 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
06.07.2020 - 31.08.2020 Období letních prázdnin
13.07.2020 - 24.07.2020 Mezinárodní letní škola
15.08.2020 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2020 Konec akademického roku

Základní členění akademického roku

Termín Název Poznámka
01.09.2019 - 31.08.2020 Trvání akademického roku
16.09.2019 - 21.12.2019 Výuka v zimním semestru (ZS)
16.12.2019 - 20.12.2019 Stanovený termín pro udělení Z a KZ za ZS
22.12.2019 - 05.01.2020 Vánoční prázdniny
06.01.2020 - 07.02.2020 Zkouškové období ZS
07.02.2020 Kontrola prezenčního studia za ZS - 1. ročník Bc. Kontrola kombinovaného studia za ZS – 1. ročník Bc.
10.02.2020 - 17.05.2020 Výuka v letním semestru (LS)
11.05.2020 - 17.05.2020 Stanovený termín pro udělení Z a KZ za LS
18.05.2020 - 05.07.2020 Zkouškové období LS
06.07.2020 - 31.08.2020 Hlavní prázdniny
07.07.2020 Mezní termín pro udělení Z a KZ za ZS
07.07.2020 Mezní termín pro konání zkoušek
07.07.2020 Mezní termín pro udělení Z a KZ
07.07.2020 Kontrola studia 1. - 3. ročníku Bc. a 1. ročníku Mgr. studia
31.08.2020 Konec akademického roku

Závěr studia studentů 4. ročníku FAST v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
31.10.2019 Zadání bakalářských prací
10.02.2020 - 27.03.2020 Výuka v letním semestru
30.03.2020 - 30.04.2020 Zkouškové období letního semestru
30.04.2020 Závěrečná kontrola studia a odevzdání bakalářských prací
25.05.2020 - 29.05.2020 Státní závěrečné zkoušky

Přijímací řízení uchazečů o bakalářské studium v programu Stavební inženýrství

Termín Název Poznámka
31.03.2020 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2020 - 30.06.2020 Přijímací řízení červen 2020
01.07.2020 - 30.09.2020 Zápis přijatých uchazečů červenec-září 2020

Přijímací řízení uchazečů o bakalářské studium v programu Architektura a stavitelství

Termín Název Poznámka
31.03.2020 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2020 - 30.06.2020 Přijímací řízení červen 2020
01.07.2020 - 30.09.2020 Zápis přijatých uchazečů červenec-září 2020

Závěr studia studentů 2. ročníku FAST v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství

Termín Název Poznámka
16.09.2019 - 01.11.2019 Výuka v zimním semestru
04.11.2019 - 29.11.2019 Zkouškové období zimního semestru 2. ročníku
29.11.2019 Závěrečná kontrola studia a odevzdání diplomových prací
06.01.2020 - 10.01.2020 Státní závěrečné zkoušky
28.02.2020 Termín zadání DP studentům 1. ročníku

Závěr studia studentů 2. ročníku FAST v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a stavitelství

Termín Název Poznámka
31.10.2019 Zadání diplomových prací - architektura
10.02.2020 - 27.03.2020 Výuka v letním semestru
30.03.2020 - 30.04.2020 Zkouškové období letního semestru
30.04.2020 Závěrečná kontrola studia a odevzdání diplomových prací
29.05.2020 Státní závěrečné zkoušky

Přijímací řízení uchazečů o navazující magisterské studium

Termín Název Poznámka
30.04.2020 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2020 - 30.06.2020 Přijímací zkoušky programu Stavební inženýrství červen 2020
01.06.2020 - 30.06.2020 Přijímací zkoušky programu Archtektura a stavitelství červen 2020
01.07.2020 - 30.09.2020 Zápis přijatých uchazečů červenec - září 2020

Přijímací řízení uchazečů o doktorské studium v prezenční a kombinované formě pro tento akademický rok

Termín Název Poznámka
29.11.2019 Termín podání přihlášek ke studiu
01.12.2019 - 20.12.2019 Přijímací řízení prosinec 2019
01.02.2020 - 28.02.2020 Zápis přijatých uchazečů únor 2020

Přijímací řízení uchazečů o doktorské studium v prezenční a kombinované formě

Termín Název Poznámka
29.05.2020 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2020 - 30.06.2020 Přijímací řízení červen 2020
01.09.2020 - 30.09.2020 Zápis přijatých uchazečů září 2020

Důležité termíny

Termín Název Poznámka
14.11.2019 Slavnostní Vědecká rada VŠB - TU Ostrava
26.03.2020 Slavnostní Vědecká rada VŠB - TU Ostrava
29.04.2020 Sportovní den