Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta stavební

Termín Název Poznámka
18.08.2019 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2019 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2019 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2019 Začátek akademického roku
16.09.2019 Začátek výuky v zimním semestru
30.09.2019 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
30.09.2019 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
30.09.2019 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
14.11.2019 Slavnostní vědecká rada
25.11.2019 - 09.02.2020 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
25.11.2019 - 15.12.2019 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
21.12.2019 Konec výuky v zimním semestru
22.12.2019 - 05.01.2020 Vánoční prázdniny
06.01.2020 - 09.02.2020 Zkouškové období zimního semestru
31.01.2020 Období promocí - ukončení v ZS
10.02.2020 Začátek výuky v letním semestru
24.02.2020 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
24.02.2020 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
24.02.2020 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
10.03.2020 Kariéra PLUS
14.04.2020 - 31.08.2020 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
25.05.2020 - 28.06.2020 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
31.05.2020 Konec výuky v letním semestru
01.06.2020 - 19.07.2020 Zkouškové období letního semestru
20.07.2020 - 31.08.2020 Období letních prázdnin
15.08.2020 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2020 Konec akademického roku
04.09.2020 Období promocí

Základní členění akademického roku

Termín Název Poznámka
01.09.2019 - 31.08.2020 Trvání akademického roku
16.09.2019 - 21.12.2019 Výuka v zimním semestru (ZS)
16.12.2019 - 20.12.2019 Stanovený termín pro udělení Z a KZ za ZS
22.12.2019 - 05.01.2020 Vánoční prázdniny
06.01.2020 - 07.02.2020 Zkouškové období ZS
07.02.2020 Kontrola prezenčního studia za ZS - 1. ročník Bc.
07.02.2020 Kontrola kombinovaného studia za ZS - 1. ročník Bc.
10.02.2020 - 31.05.2020 Výuka v letním semestru (LS)
10.03.2020 Kariéra PLUS
04.05.2020 SVOČ - fakultní kolo
14.05.2020 SVOČ - mezinárodní kolo
25.05.2020 - 31.05.2020 Stanovený termín pro udělení Z a KZ za LS
01.06.2020 - 19.07.2020 Zkouškové období LS
13.07.2020 - 24.07.2020 Mezinárodní letní škola
19.07.2020 Mezní termín pro udělení Z a KZ za ZS
19.07.2020 Mezní termín pro konání zkoušek
19.07.2020 Mezní termín pro udělení Z a KZ
20.07.2020 Kontrola studia 1. - 3. ročníku Bc. a 1. ročníku Mgr. studia
20.07.2020 - 31.08.2020 Hlavní prázdniny
31.08.2020 Konec akademického roku

Závěr studia studentů 4. ročníku FAST v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
31.10.2019 Zadání bakalářských prací
10.02.2020 - 17.04.2020 Výuka v letním semestru
20.04.2020 - 21.05.2020 Zkouškové období letního semestru
21.05.2020 Závěrečná kontrola studia a odevzdání bakalářských prací
15.06.2020 - 19.06.2020 Státní závěrečné zkoušky
04.09.2020 Slavnostní promoce absolventů FAST

Přijímací řízení uchazečů o bakalářské studium v programu Stavební inženýrství

Termín Název Poznámka
31.03.2020 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2020 - 30.06.2020 Přijímací řízení červen 2020
01.07.2020 - 30.09.2020 Zápis přijatých uchazečů červenec-září 2020

Přijímací řízení uchazečů o bakalářské studium v programu Architektura a stavitelství

Termín Název Poznámka
31.03.2020 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2020 - 30.06.2020 Přijímací řízení červen 2020
01.07.2020 - 30.09.2020 Zápis přijatých uchazečů červenec-září 2020

Závěr studia studentů 2. ročníku FAST v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství

Termín Název Poznámka
16.09.2019 - 01.11.2019 Výuka v zimním semestru
04.11.2019 - 29.11.2019 Zkouškové období zimního semestru 2. ročníku
29.11.2019 Závěrečná kontrola studia a odevzdání diplomových prací
06.01.2020 - 10.01.2020 Státní závěrečné zkoušky
31.01.2020 Slavnostní promoce absolventů FAST
28.02.2020 Termín zadání DP studentům 1. ročníku

Závěr studia studentů 2. ročníku FAST v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a stavitelství

Termín Název Poznámka
31.10.2019 Zadání diplomových prací - architektura
10.02.2020 - 17.04.2020 Výuka v letním semestru
20.04.2020 - 21.05.2020 Zkouškové období letního semestru
21.05.2020 Závěrečná kontrola studia a odevzdání diplomových prací
19.06.2020 Státní závěrečné zkoušky
04.09.2020 Slavnostní promoce absolventů FAST

Přijímací řízení uchazečů o navazující magisterské studium

Termín Název Poznámka
30.04.2020 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2020 - 30.06.2020 Přijímací zkoušky programu Stavební inženýrství červen 2020
01.06.2020 - 30.06.2020 Přijímací zkoušky programu Archtektura a stavitelství červen 2020
01.07.2020 - 30.09.2020 Zápis přijatých uchazečů červenec - září 2020

Přijímací řízení uchazečů o doktorské studium v prezenční a kombinované formě pro tento akademický rok

Termín Název Poznámka
29.11.2019 Termín podání přihlášek ke studiu
01.12.2019 - 20.12.2019 Přijímací řízení prosinec 2019
01.02.2020 - 28.02.2020 Zápis přijatých uchazečů únor 2020

Přijímací řízení uchazečů o doktorské studium v prezenční a kombinované formě

Termín Název Poznámka
29.05.2020 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2020 - 30.06.2020 Přijímací řízení červen 2020
01.09.2020 - 30.09.2020 Zápis přijatých uchazečů září 2020

Důležité termíny

Termín Název Poznámka
14.11.2019 Slavnostní Vědecká rada VŠB - TU Ostrava
26.03.2020 Slavnostní Vědecká rada VŠB - TU Ostrava
29.04.2020 Sportovní den