Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Fakulta stavební

Termín Název Poznámka
18.08.2021 Zveřejnění programu předmětů pro zimní semestr
18.08.2021 Zveřejnění programu předmětů pro letní semestr
18.08.2021 Termín pro stanovení podmínek absolvování předmětu - pro zimní semestr a letní semestr
01.09.2021 Začátek akademického roku
13.09.2021 Začátek výuky v zimním semestru
27.09.2021 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v zimním semestru
27.09.2021 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v zimním semestru
27.09.2021 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v zimním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
12.10.2021 Kariéra PLUS
11.11.2021 Slavnostní vědecká rada
22.11.2021 - 06.02.2022 Hodnocení výuky pedagogů v zimním semestru
29.11.2021 - 19.12.2021 Zadávání podkladů pro rozvrh - zimní semestr
18.12.2021 Konec výuky v zimním semestru
19.12.2021 - 02.01.2022 Vánoční prázdniny
03.01.2022 - 05.02.2022 Zkouškové období zimního semestru
07.02.2022 Začátek výuky v letním semestru
21.02.2022 Podání žádosti o změnu vyučujícího ve smyslu čl.9 v letním semestru
21.02.2022 Změny povinně volitelných a volitelných předmětů vyvolaných kolizí rozvrhu v letním semestru
21.02.2022 Podání žádosti o uznání zkoušek nebo jiných studijních povinností ve smyslu čl.15 v letním semestru (bakalářské a navazující magisterské studium)
24.03.2022 Slavnostní vědecká rada
05.04.2022 Kariéra PLUS
27.04.2022 Sportovní den
14.05.2022 Konec výuky v letním semestru
16.05.2022 - 02.07.2022 Zkouškové období letního semestru
16.05.2022 - 19.06.2022 Zadávání podkladů pro rozvrh - letní semestr
23.05.2022 - 03.07.2022 Hodnocení výuky pedagogů v letním semestru
17.06.2022 - 17.06.2022 Období promocí
03.07.2022 - 31.08.2022 Období letních prázdnin
15.08.2022 Termín odevzdání ročního hodnocení doktoranda - Ph.D. studium
31.08.2022 Konec akademického roku

Základní členění akademického roku

Termín Název Poznámka
01.09.2021 - 31.08.2022 Trvání akademického roku
13.09.2021 - 18.12.2021 Výuka v zimním semestru (ZS)
13.12.2021 - 18.12.2021 Stanovený termín pro udělení Z a KZ za ZS
19.12.2021 - 02.01.2022 Vánoční prázdniny
03.01.2022 - 05.02.2022 Zkouškové období ZS
05.02.2022 Kontrola prezenčního a kombinovaného studia za ZS - 1. ročník Bc.
07.02.2022 - 14.05.2022 Výuka v letním semestru (LS)
09.05.2022 - 14.05.2022 Stanovený termín pro udělení Z a KZ za LS
16.05.2022 - 02.07.2022 Zkouškové období LS
02.07.2022 Mezní termín pro udělení Z a KZ za akademický rok
03.07.2022 - 31.08.2022 Hlavní prázdniny
07.07.2022 Kontrola studia 1. - 3. ročníku Bc. a 1. ročníku Mgr. studia
15.08.2022 Roční hodnocení doktoranda (odevzdání doktorandem)
31.08.2022 Konec akademického roku

Závěr studia studentů 4. ročníku FAST v bakalářských studijních oborech v prezenční a kombinované formě studia

Termín Název Poznámka
29.10.2021 Zadání bakalářských prací
07.02.2022 - 26.03.2022 Výuka v letním semestru
28.03.2022 - 29.04.2022 Zkouškové období letního semestru
02.05.2022 Závěrečná kontrola studia a odevzdání bakalářských prací
30.05.2022 - 03.06.2022 Státní závěrečné zkoušky
17.06.2022 Slavnostní promoce absolventů FAST

Přijímací řízení uchazečů o bakalářské studium

Termín Název Poznámka
31.03.2022 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2022 - 30.06.2022 Přijímací řízení
01.07.2022 - 30.09.2022 Zápis přijatých uchazečů

Závěr studia studentů 2. ročníku FAST v navazujícím magisterském studijním programu Stavební inženýrství

Termín Název Poznámka
13.09.2021 - 30.10.2021 Výuka v zimním semestru
01.11.2021 - 26.11.2021 Zkouškové období zimního semestru 2. ročníku
30.11.2021 Závěrečná kontrola studia a odevzdání diplomových prací
03.01.2022 - 07.01.2022 Státní závěrečné zkoušky
31.01.2022 Slavnostní promoce absolventů FAST
28.02.2022 Termín zadání DP studentům 1. ročníku

Závěr studia studentů 2. ročníku FAST v navazujícím magisterském studijním programu Architektura a stavitelství

Termín Název Poznámka
29.10.2021 Zadání diplomových prací - architektura
07.02.2022 - 26.03.2022 Výuka v letním semestru
28.03.2022 - 29.04.2022 Zkouškové období letního semestru
02.05.2022 Závěrečná kontrola studia a odevzdání diplomových prací
03.06.2022 Státní závěrečné zkoušky
17.06.2022 Slavnostní promoce absolventů FAST

Přijímací řízení uchazečů o navazující magisterské studium

Termín Název Poznámka
31.03.2022 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2022 - 30.06.2022 Přijímací zkoušky programu Stavební inženýrství
01.06.2022 - 30.06.2022 Přijímací zkoušky programu Archtektura a stavitelství
01.07.2022 - 30.09.2022 Zápis přijatých uchazečů

Přijímací řízení uchazečů o doktorské studium v prezenční a kombinované formě pro tento akademický rok

Termín Název Poznámka
30.11.2021 Termín podání přihlášek ke studiu
01.12.2021 - 17.12.2021 Přijímací řízení
01.02.2022 - 28.02.2022 Zápis přijatých uchazečů

Přijímací řízení uchazečů o doktorské studium v prezenční a kombinované formě

Termín Název Poznámka
31.05.2022 Termín podání přihlášek ke studiu
01.06.2022 - 30.06.2022 Přijímací řízení
01.09.2022 - 30.09.2022 Zápis přijatých uchazečů

Důležité termíny

Termín Název Poznámka
24.09.2021 Noc vědců
12.10.2021 Veletrh Kariéra +
11.11.2021 Slavnostní Vědecká rada VŠB - TU Ostrava
24.03.2022 Slavnostní Vědecká rada VŠB - TU Ostrava
04.04.2022 Míchačka
05.04.2022 Veletrh Kariéra +
27.04.2022 Sportovní den
13.05.2022 Majáles