Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oblast mezinárodní spolupráce ve vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti je na Fakultě stavební rozvíjena v těchto směrech:

 • podpora aktivní účasti zaměstnanců fakulty na významných zahraničních konferencích a kongresech;
 • rozvoj spolupráce se zahraničními vysokými školami v oblasti VV, příprava strukturovaného studia, společné publikační aktivity, pedagogické působení zaměstnanců fakulty v zahraničí, pořádání společných konferencí a seminářů;
 • účast zaměstnanců fakulty na doktorských a habilitačních řízeních apod;
 • rozvoj aktivit fakulty v oblasti studentských a pedagogických programů EU (Erasmus+);
 • spolupráce v rámci programu Leonardo da Vinci.

Přehled spolupráce

 • AGH University of Science and Technology, Polsko
  Vědecká spolupráce při přípravě konferencí, seminářů, vědeckých publikací a studijních pobytu.
 • Donetsk National University, Ukrajina
  Spolupráce na problematice kotvení hornin.
 • EIPOS, Dresden (pracoviště TU)
  Výchova studentů kombinovaného doktorského studia.
 • FAST PS Gliwice-Polsko
  Spolupráce v oblasti výuky, pořádání konferencí, spolupráce ve vědecko-výzkumné oblasti. Memorandum o dlouhodobé spolupráci, výsledky: Projekty Mezinárodního Visegradského fondu "A Comparative Study Involving Cities from the Visegrad Four and Pittsburgh, Pensylvania" a "Framework for the Educational Campaign in Support of the Regeneration of Brownfield Sites".
 • FAST TU München
  Výměna studentů a pedagogů.
 • FAST Politechnika Opole-Polsko
  Spolupráce v oblasti výuky, spolupráce při výzkumu výstavby na povodňových územích, CEEPUS pro r. 2004-2006, spolupráce v rámci programu INTERREG IIIA.
 • Hubei University of Technology, Čína
  Spolupráce v pořádání vědeckých konferencí, ve vědě a výzkumu.
 • ORGWARE, a. s., Bratislava
  Organizace konferencí a exkurzí.
 • OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies, Nizozemské království
  Spolupráce při zpracování projektu "Project on Building Regulations".
 • Polská komora stavebních inženýrů, Slovenská komora stavebních inženýrů a techniků
  Spolupráce na přípravě a řešení projektů Leonardo da Vinci.
 • Polytechnic University of Milan, Itálie
  Spolupráce na přípravě konference.
 • San José University, Faculty of Civil Engineering
  Pedagogické kontakty.
 • Silesian University of Technology, Polsko
  Spolupráce při přípravě konferencí, seminářů a vědeckých publikací, spolupráce ve vědeckovýzkumné oblasti.
 • Socrates - European Civil Engineering Education and Training, Paris, ENTCP
  Rozvoj vzdělávání a celoživotního vzdělávání v oblasti stavebnictví.
 • Southwest Jiaotong University, Čína
  Spolupráce při pořádání vědeckých konferencí.
 • Stavebná fakulta a Fakulta BERG TU v Košiciach, Slovensko
  Výměna učebních plánů, výměna učebních textů, prohlídky pracovišť a laboratoří, seznámení s VV pracemi, externí výuka, pořádání seminářů, spolupráce při řešení výstavby podzemních objektů, CEEPUS pro r. 2004-2006, příprava bakalářských a magisterských studijních oborů v rámci třístupňového systému vzdělávání. Memorandum o dlouhodobé spolupráci, výsledky: Projekty Mezinárodního Visegradského fondu "A Comparative Study Involving Cities from the Visegrad Four and Pittsburgh, Pensylvania" a "Framework for the Educational Campaign in Support of the Regeneration of Brownfield Sites".
 • Stavebná fakulta STU v Bratislave, Slovensko
  Výměna učebních plánů, výměna učebních textů, prohlídky pracovišť a laboratoří, seznámení s VV pracemi, externí výuka, příprava bakalářských a magisterských studijních oborů (např. Facility managementu) v rámci třístupňového systému vzdělávání, spolupráce v otázkách geotechniky.
 • Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Slovensko
  Výměna učebních plánů, výměna učebních textů, prohlídka pracovišť a laboratoří, seznámení s VV pracemi, externí výuka, spolupráce na řešení grantového úkolu, příprava bakalářských a magisterských studijních oborů v rámci třístupňového systému vzdělávání.
  Projekt EDUMOS | Projekt ENVIMOS | Projekt TUNEDU
 • The Brownfields Center, USA
  Memorandum o dlouhodobé spolupráci, výsledky: Projekty Mezinárodního Visegradského fondu "A Comparative Study Involving Cities from the Visegrad Four and Pittsburgh, Pensylvania" a "Framework for the Educational Campaign in Support of the Regeneration of Brownfield Sites".
 • Ton Duc Thanh University, Vietnam
  Spolupráce v doktorském studiu, organizaci konferencí, vědě a výzkumu.
 • TU Dresden, Německo
  Spolupráce při výzkumu výstavby na povodňových územích.
 • University of Miskolc, Maďarsko
  Memorandum o dlouhodobé spolupráci, výsledky: Projekty Mezinárodního Visegradského fondu "A Comparative Study Involving Cities from the Visegrad Four and Pittsburgh, Pensylvania" a "Framework for the Educational Campaign in Support of the Regeneration of Brownfield Sites".
 • University of Missouri Rola, USA
  Příprava výměny studentů a pedagogů.
 • US Environmental Protection Agency, USA
  Zkušenosti v oblasti životního prostředí a urbanismu.
 • William Lafe Associates, USA
  Získávání pracovních kontaktů v USA v oblasti urbanismu a územního rozvoje.