VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FAST Fakulta stavební

Absolventi bakalářského studijního programu získají kvalitní základ pro uplatnění v praxi nebo pro navazující magisterské studium.

Studujte u nás obor svých snů

Vyberte si svůj vysněný obor s klidem a bez starostí.

 • Má dobu studia čtyři roky.
 • Je kratší formou vysokoškolského vzdělávání.
 • V prvním ročníku je studium společné pro všechny obory.
 • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).
 • Absolventi mají potřebné teoretické i praktické znalosti pro výkon technických funkcí v průmyslu, institucích, školách, obchodu a službách, jsou však dobře připraveni na další studium.

Proč studovat na FAST

 1. absolventi Fakulty stavební mají vysokou uplatnitelnost na trhu práce a jsou žádanými odborníky
 2. nachází uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve firmách i výrobních provozech nejen ve stavebnictví ale i jiných odvětvích průmyslu
 3. studenti 1. ročníku mají možnost získat mimořádné prospěchové stipendium až 32000 Kč.
 4. nabízíme výukové prostory, přednáškové sály a laboratoře, které jsou vybaveny moderní audiovizuální, počítačovou a přístrojovou technikou.
 5. studium je podpořeno nejnovějšími počítačovými technologiemi s využitím moderních softwarových produktů pro konstruování, simulace a modelování
 6. studenti mohou v partnerských firmách získat cenné zkušenosti již během studia a podílet se na řešení skutečných problémů praxe
 7. podporujeme mezinárodní výměnu studentů. Nabízíme možnost studia na prestižních univerzitách a výzkumných pracovištích v zahraničí formou stáží i celoročního studia (mobility)

 

Praktické rady i zajímavosti najdete na našich webových stránkách. I přesto vám něco chybí? Nenašli jste důležitou informaci k studijním oborům nebo přihláškám? Máte specifickou otázku ke studiu, na kterou neznáte odpověď? Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.