Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Žádost o uznání zkoušek s minimálním hodnocením 66 bodů a více vykonaných na Fakultě stavební VŠB-TUO [PDF]
  • Žádost o uznání zkoušek pod hranici 66 bodů a zkoušek absolvovaných na jiné vysoké škole [PDF]

Formuláře k žádosti o přiznání sociálního a ubytovacího stipendia naleznete na studijní kartě v IS Edison

  • Žádost [PDF]
  • Popisové pole pro diplomovou práci [ZIP]

Formuláře VŠB-TUO