Formuláře k žádosti o přiznání sociálního a ubytovacího stipendia naleznete na studijní kartě v IS Edison

  • Žádost [DOC]
  • Žádost o individuální osobní studijní plán [DOCX]
  • Popisové pole pro diplomovou práci [ZIP]

Formuláře VŠB - TU Ostrava