Cena Jiřiny Bergatt Jackson
21. 10. 2019
Letošní absolventka Fakulty stavební, Ing. Simona Mikšíková (roz. Kadúchová), získala čestné uznání za svou diplomovou práci v soutěži o cenu Jiřiny Bergatt Jackson .
Křišťálový kamínek 2019
15. 10. 2019
Doc. RNDr. Pavel Kreml, CSc., akademický pracovník na Katedře matematiky Fakulty stavební VŠB-TUO, získal cenu Křišťálový kamínek udělovanou za dlouhodobou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s hendikepem.
Úspěch v soutěži YAA 2019
9. 10. 2019
Architekti Ing. arch. Roman Osika a Tomáš Čech z Katedry architektury Fakulty stavební VŠB-TUO získali Cenu veřejnosti v soutěži Young Architect Award 2019.
Architektura v perspektivě - výstava
26. 9. 2019
Výstava diplomových prací Katedry architektury.
Jak by mohla vypadat Hlavní třída v Ostravě-Porubě?
10. 9. 2019
Obyvatelé Poruby se mohou aktivně zapojit do nového projektu, který ověřuje možnost spolupráce s veřejností při plánování městského prostoru. Tento výzkumný projekt, na kterém spolupracují architekti z Fakulty stavební VŠB-TUO a sociologové z Fakulty sociálních studií OU, probíhá od února 2019 do konce listopadu 2021.
Testy v Experimentálním stavebním centru
7. 8. 2019
V hale Experimentálního stavebního centra FAST proběhly další testy rámového rohu.
Ocenění studentů na promocích FAST
26. 6. 2019
Během slavnostních promocí Fakulty stavební byly vybrané bakalářské a diplomové práce odměněny Cenou děkana, Cenou České betonářské společnosti ČSSI, Cenou Společnosti pro techniku prostředí a Cenou Cechu topenářů a instalatérů ČR.
Prestižní ocenění pro studentku FAST
11. 6. 2019
Ing. Lucia Bulíková, studentka doktorského studia na Katedře stavebních hmot a diagnostiky staveb, získala druhé místo v soutěži „Přeměna odpadů na zdroje“, kterou vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Non-traditional Cement and Concrete
24. 6. 2020 - 26. 6. 2020
Konference zaměřená na výměnu zkušeností z oblasti výzkumu, přípravy, testování a použití netradičního betonu
Na Fakultě stavební pracují s unikátním 3D skenerem
27. 5. 2019
Od března 2019 využívají na Katedře geotechniky a podzemního stavitelství 3D skener, kterým se snímala i slavná katedrála Notre Dame v Paříži ještě před požárem.
Úspěchy studentů FAST v mezinárodním kole soutěže SVOČ
21. 5. 2019
Dne 16. května 2019 se na Stavební fakultě Žilinské univerzity konalo mezinárodní kolo soutěže ve studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ), ze kterého si naši studenti odvezli hned několik ocenění.
„Na lidech, kteří něco skutečně umí, to není poznat“, říká v otevřeném rozhovoru doc. Martin Krejsa - (doplněno o video)
14. 2. 2019
Udělat rozhovor s člověkem, kterého znáte dvacet let, se zdá jako snadný úkol. Udělat ale rozhovor s někým, koho znáte tak dlouho a víte, čím vším se zabývá, už tak jednoduché není.
Akademický mistr světa ve florbalu studuje Fakultu stavební VŠB – TU Ostrava!
17. 9. 2018
Adama Delonga jste určitě potkali na chodbách naši fakulty mnohokrát. Pokud ale zrovna neholdujete sportu, tak asi nevíte, že je letošním akademickým mistrem světa ve florbalu!