Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Průmyslová rada je zřizována jako poradní orgán děkana za účelem hlubšího propojení Fakulty stavební a podnikatelských subjektů ve stavebnictví. Předsedou Průmyslové rady je děkan Fakulty stavební, který jmenuje a odvolává její členy. Členy Průmyslové rady jsou právnické osoby, s jejichž zástupci Fakulta stavební dlouhodobě spolupracuje v rámci své vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti a členové akademické obce Fakulty stavební.

Úkolem Průmyslové rady je především užší provázání vzdělávání v oblasti stavitelství a stavebního průmyslu. Dalším úkolem je spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Předpokládá se aktivní přístup při podávání společných projektů zaměřených na aktuální trendy ve stavebnictví. Záměrem všech zúčastněných subjektů je smysluplná aktivita v oboru, především v rámci Moravskoslezského kraje, ale také Česka s možným přesahem do zahraničí. Činnost jejích členů má směřovat k popularizaci technického vzdělávání a stavitelství vůbec.

Zasedání Průmyslové rady Fakulty stavební se bude konat dvakrát ročně.

Členové  Průmyslové rady  FAST 

Právnická osoba  Zástupce  Funkce 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Ing. Petr Dospiva, Ph.D.   Předseda oblasti Ostrava 
Dopravoprojekt Ostrava a.s.  Ing. Svatopluk Bijok  Předseda Dozorčí rady 
HOCHTIEF CZ a.s. Divize Pozemní stavby  Morava  Ing. Tomáš  Hadwiger  Specialista ředitele divize 
HSF SYSTEM a.s.   Ing. Jan Hasík  Ředitel společnosti 
IMOS Brno, a.s.,
závod  Ostrava
Ing. Martin Nevrlý  Ředitel závodu Ostrava 
METROSTAV a.s., 
Divize 1
Ing. Radomír  Richter  Oblastní ředitel 
MORYS s.r.o.   Ing. Pavel Franek, Ph.D.  Obchodní ředitel 
RIDERA STAVEBNÍ a.s. 
Divize Ostrava  
Ing. Kamil Bednář  Obchodní ředitel 
SUBTERRA a.s.  Ing. Pavel Kacíř Výrobní náměstek