Rychle na krev s FAST

Rychle na krev s FAST
Fakulta stavební se 6. března 2019 zapojí do již tradiční akce „Báňská kapka krve“.

Jedná se o tradiční akci univerzity, kdy si jednotlivé fakulty mezi sebou předávají pomyslnou štafetu. Jako první se ujala šlechetné výzvy Ekonomická fakulta, když se jí s podporou vedení fakulty, 30. května 2016 zúčastnilo prvních 32 studentů i pedagogů. Ještě týž den převzala štafetu Hornicko-geologická fakulta a v říjnu 2016 na Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava dorazilo tehdy neuvěřitelných 116 dárců z řad studentů, zaměstnanců i absolventů. Množství lidí, kterým není lhostejný osud druhých se plus, mínus stále udržuje, ale stále platí, že dobrovolných dárců krve není nikdy dost. Tímto počinem proto vznikla nová tradice a VŠB-TUO nenásilnou formou plní svou třetí roli, kterou je společenská odpovědnost a rozumí se jí například univerzita třetího věku, pořádání veřejných přednášek, publikování akademiků či studentské akce.

Cílem krevní výzvy je oslovení co možná největšího počtu dárců nejen z univerzity, kteří by pak chodili darovat tekutinu nejcennější pravidelně. Ušlechtilost a patřičný lesk této akci dodala před časem plastika „Báňská kapka krve“, jejíž autorkou je Kristýna Konečná, studentka tehdy Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství, dnes přejmenované na Fakultu materiálově-technologickou. Plastiku tvoří kapka krve jako symbol dárcovství a červené sklo na ní představuje barvu krve. Tuto část podpírají čtyři kovové pruty symbolizující krevní skupiny. Jsou spleteny do dvou šroubovic podobných znaku DNA. Plastika je ukotvena na opracovaném kameni.

Veškeré informace spojené s registrací naleznete v události vytvořené na oficiálním fakultním facebookovém profilu zde.  

Na Fakultě stavební působí již dnes několik dobrovolných dárců krve, ať už z řad zaměstnanců nebo studentů. Rozšíříme 6. března 2019 jejich řady…?   

Text: Mgr. Marek Hýža

Foto: Mgr. Marek Hýža a archiv VŠB-TUO

Vloženo: 1. 2. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 204 - Útvar pro rozvoj
Zpět