Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Doktorské programy

Geotechnika a podzemní stavitelství
Studium je zaměřeno do oblasti chování geomateriálů, geomechaniky, technologií realizace geotechnických, podzemních i hornických staveb korespondujících s vývojem digitalizace a smartifikace inženýrských konstrukcí (BIM technologie), chování geotechnických a podzemních konstrukcí vystavených mimořádným zatížením, rozvoje metod modelování různých typů geotechnických staveb a konstrukcí,environmentální geotechniku a problematiku energetické geotechniky spojenou s efektivním získáváním geotermální...
Zjistěte více
Stavební inženýrství
Studijní program je určen pro zájemce, kteří se chtějí věnovat výzkumné a vývojové činnosti v oblasti pozemního, podzemního a inženýrského stavitelství.
Zjistěte více
Stavební inženýrství
Cílem studijního programu je výchova odborníků pro výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti stavebnictví. Na základě zvolených studijních předmětů a tématu disertační práce se student zaměří na konkrétní oblast, ve které bude realizovat svoji badatelskou činnost, například na problémy statiky a dynamiky konstrukcí, rozvoj numerických metod pro modelování nosných i nenosných stavebních konstrukcí, na výzkumu konstrukcí z oceli, betonu, dřeva a kompozitních materiálů, na výzkum a vývoj stavebních...
Zjistěte více