Aktuality

Setkání děkana s akademickou obcí

24. 4. 2018, 13:00, Fakulta stavební, posluchárna H 109
Chcete se na něco zeptat, něco navrhnout nebo probrat přímo s děkanem?

Městské inženýrství Karlovarsko

8. 6. 2018, 9:00, Kulturní centrum Svoboda, Cheb
Letošní ročník pravidelně pořádané mezinárodní konference se bude zabývat tématem dopravy ve městech

Geotechnika

18. 10. 2018 - 19. 10. 2018, Horský hotel Soláň, Karolinka
Konference zaměřená na geotechnické otázky při přípravě a výstavbě podzemních a pozemních staveb

Modelování v mechanice

24. 5. 2018 - 25. 5. 2018, Fakulta stavební
Konference zaměřená na různé oblasti mechaniky a modelování nejen stavebních konstrukcí

12th fib International PhD-Symposium in Civil Engineering

29. 8. 2018 - 31. 8. 2018, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Prestižní mezinárodní sympozium pro studenty doktorského studia
všechny novinky ...

© 2018 VŠB-TU Ostrava