Aktuality

Svaz československého díla a Baba 1932

20. 2. 2018, 15:30, Posluchárna H 109
Přednáška prof. Ing. arch. Vladimíra Šlapety, DrSc.

Geotechnika

18. 10. 2018 - 19. 10. 2018, Horský hotel Soláň, Karolinka
Konference zaměřená na geotechnické otázky při přípravě a výstavbě podzemních a pozemních staveb

Ocenění od ČBS

4. 12. 2017
Prestižní tituly udělované Českou betonářskou společností ČSSI v soutěži Vynikající diplomová a dizertační práce putují na Fakultu stavební

CivilCon

22. 2. 2018 - 26. 2. 2018, Istanbul Technical University, Turecko
Konference zaměřená na praktickou přípravu studentů pro jejich budoucí pracovní kariéru

Ocenění studentů Geotechniky

30. 11. 2017
Studenti oboru Geotechnika na Fakultě stavební slavili úspěch v soutěži o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci

Modelování v mechanice

24. 5. 2018 - 25. 5. 2018, Fakulta stavební
Konference zaměřená na různé oblasti mechaniky a modelování nejen stavebních konstrukcí

Úspěch v soutěži ČEEP 2016

27. 11. 2017
Studentka oboru Architektura a stavitelství na Fakultě stavební získala Cenu rektora VŠB - TU Ostrava ve studentské kategorii
všechny novinky ...

© 2018 VŠB-TU Ostrava