Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Katedra konstrukcí

Vítejte na stránkách Katedry konstrukcí!!!

Katedra konstrukcí zajišťuje studium bakalářského, inženýrského a doktorského typu výukou předmětů z oblasti  navrhování a posuzování konstrukcí pozemních, průmyslových i technologických staveb a mostů z železobetonu, předpjatého betonu, ale i oceli, dřeva, zdiva a kompozitních materiálů.

Odborné zaměření Katedry konstrukcí

  • navrhování, posuzování a realizace ocelových, betonových, dřevěných, zděných a kompozitních konstrukcí;
  • zatížení stavebních konstrukcí;
  • matematické modelování chování konstrukcí (časové závislé jevy, nelineární vlastnosti materiálu, interakce konstrukce s podložím, vlivy poddolování);
  • chování konstrukcí v extrémních podmínkách (teplotní, radiační, deformační a vlhkostní namáhání včetně požární odolnosti konstrukcí);
  • sanace, rekonstrukce a zesilování staveb, zakládání staveb;
  • počítačové podpory projektování, automatizace návrhu konstrukcí.

Z historie katedry

Historie katedry stručně

Sekretariát katedry

Kontakt na sekretariát

Zkoumáme

Oblasti vědy a výzkumu