Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

kontaktní osoba Ing. Marie Kozielová, Ph.D. , Tel: 420 597 321 987

Technické vybavení laboratoře:

Zařízení pro zkoušení kluzných spár

 • Měření teplotně závislých reologických vlastností při běžných i venkovních teplotách

Zařízení pro zkoušení trojosé napjatosti zděných prvků

 • možnost měnit velikost předpínacích sil, velikost kotevních desek, velikost svislého zatížení
 • možnost měření ve více bodech v ložných spárách zdiva pomocí potenciometrických čidel

Klima-komora

 • zajišťující měření experimentálních vzorků při teplotách v rozmezí -20 až +40°C

Termoregulační stanice

 • možnost regulace teploty přímo v kluzné spáře

Stanice pro tenzometrická měření Spider 8

 • měřicí elektronika pro elektrické měření mechanických veličin, jako jsou napětí, síly, tlaky, dráhy, zrychlení 
  a teploty

Snímače dráhy FWA100TR - potenciometrický snímač s odpruženou měřicí tyčí

 • měřicí rozsah: 0...100 mm / rozlišení 0,01 mm

Čidlo na měření teploty

DataLoger – ústředna na měření

Závaží

Zkoušení kluzných spár z asfaltových pásů:

V důsledku poddolování, předpínání, teplotních změn a objemových změn betonu vznikají zejména u základových ale i jiných konstrukcí vodorovná přetvoření a vlivem tření konstrukce s podložím se do konstrukce vnáší nezanedbatelná normálová síla. Použitím asfaltových kluzných spár je možné tyto síly částečně eliminovat.

Princip zkoušky spočívá v tom, že mezi tři betonové bloky (v horní části zařízení) se vloží dva čtverce lepenky, zatíží se svislým zatížením a po jednom dnu konsolidace se zavěsí koš se závažím, které simuluje vodorovné zatížení. Měří se vodorovný posun na středním betonovém bloku.  Simuluje se tak reakce na vodorovná přetvoření zejména na základových konstrukcích, potenciálně ale také na jiných typech konstrukcí. Na katedře se už měřily vodorovné posuvy pro různé typy asfaltových pásů. Nyní se rozšiřuje výzkum a měří se vodorovné posuvy při různých teplotách v klimatizované komoře, včetně možnosti regulace teploty přímo v lepence (v kluzné spáře) za pomoci termoregulační stanice.

Studenti se mohou podílet:

 • Příprava vzorků asfaltových pásů
 • Příprava betonovách bloků pro měření kluzných spár
 • Měření kluzných spár v závislosti na teplotě
 • Výpočet smykových napětí  v kluzné spáře
 • Matematické modelování kluzných spár v závisloti na teplotě