Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program: Stavební inženýrství

Specializace: Konstrukce staveb

Cíle

Cílem studia ve čtyřletém studijním programu Stavební inženýrství je připravit absolventa pro činnost ve všech oblastech stavební činnosti, pro které získá příslušné teoretické i odborné znalosti a dovednosti.
Po prvních dvou ročnících společného studia, zaměřeného na teoretický základ a základní odborné předměty, pokračují studenti na specializacích (Dopravní stavby, Geotechnika a podzemní stavitelství, Konstrukce staveb, Městské inženýrství, Pozemní a průmyslové stavitelství, Prostředí staveb a Stavební hmoty a diagnostika staveb), kde získají znalosti zaměřené na specifické oblasti stavebního průmyslu a v této oblasti také zpracovávají svou závěrečnou (bakalářskou) práci. Studium specializace, díky předchozímu společnému studiu, umožňuje flexibilitu studenta v možnosti přechodu na jakoukoliv oblast stavební činnosti.

Cílem studia ve specializaci Konstrukce staveb je připravit absolventa pro všechny oblasti stavební činnosti, pro které získá příslušné teoretické i odborné znalosti a dovednosti. Po prvních dvou ročnících společného studia, zaměřeného na teoretický základ a základní odborné předměty, pokračují studenti v oborově zaměřeném studiu na specializaci Konstrukce staveb, kde získají znalosti zaměřené na navrhování, posuzování a realizaci ocelových, betonových, dřevěných a kompozitních konstrukcí.

Absolvent

Absolvent specializace Konstrukce staveb bude odborníkem zaměřeným na statiku staveb, na provádění a navrhování průmyslových a inženýrských staveb a mostů, uplatní se především ve stavebních firmách navrhujících inženýrské konstrukce nebo zajišťujících jejich provoz, opravy a rekonstrukce. Absolvent bude mít také široké znalosti v oblasti výpočetních a numerických metod tak, aby se mohl uplatnit jak v projekci, tak i při návrhu algoritmů pro statické výpočty, jejich testování a verifikaci jejich správnosti. Bude tak schopen působit i jako vývojář a konzultant u firem vyvíjejících software pro návrh a posuzování konstrukcí nebo ve výzkumných organizacích v odborných pozicích, kde bude schopen vytvářet specializované výpočetní algoritmy pro numerické modelování speciálních problémů. Absolvent bude mít znalosti potřebné pro navazující magisterské studium ve studijních programech zaměřených na statiku, dynamiku a inženýrské konstrukce.