Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Oblasti vědy a výzkumu na Katedře konstrukcí:

 • hodnocení spolehlivosti nosných stavebních konstrukcí s využitím pravděpodobnostních metod;
 • koroze ocelových konstrukcí;
 • výstižné stanovení klimatických zatížení stavebních konstrukcí;
 • experimentální zkoušky a numerická analýza předpjatého zdiva;
 • matematického modelování konstrukcí (časově závislé jevy, nelineární vlastnosti materiálů, interakce s podložím);
 • statistické hodnocení konstrukčního dřeva a materiálů na bázi dřeva;
 • monitoring a výzkum v oblasti dřevěných konstrukcí a lávek;
 • výzkum únosnosti spojů dřevěných konstrukcí kolíkového typu a lepených spojů;
 • specifické problémy stavebnictví Moravskoslezského kraje (poddolované území; stavby na území s možnými vlivy povodní; sanace; rekonstrukce a údržba rozsáhlých průmyslových komplexů);
 • uplatnění patinujících ocelí ve stavební praxi;
 • chování konstrukcí v extrémních podmínkách (zatížení teplotní, požární, deformační či prouděním vody);
 • sanace, rekonstrukce a zesilování konstrukcí;

thumbnail45