Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Cíle

Cílem studijního programu je výchova odborníků pro výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti stavebnictví. Na základě zvolených studijních předmětů a tématu disertační práce se student zaměří na konkrétní oblast, ve které bude realizovat svoji badatelskou činnost, například na problémy statiky a dynamiky konstrukcí, rozvoj numerických metod pro modelování nosných i nenosných stavebních konstrukcí, na výzkumu konstrukcí z oceli, betonu, dřeva a kompozitních materiálů, na výzkum a vývoj stavebních materiálů a prvků, na vývoj výpočetních modelů materiálů, na výzkum vnitřního a vnějšího prostředí staveb a jejich vlivu na konstrukce a na problematiku zapojení staveb do širších funkčních celků, zejména do prostředí a infrastruktury měst a území.